Tilskudd til skilting - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 24. jan. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Idrett og friluftsliv

Tilskudd til skilting

Søk om tilskudd til skilting av turruter og padleruter

Det nasjonale turskiltprosjektet har pågått siden 2014, hvor målet har vært å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Utvidet med ett år

Det har over 3 år blitt delt ut kr. 2,4 millioner til merking av turstier fordelt over hele fylket. Vestfold fylkeskommune har besluttet å utvide prosjektet med ett år, hvor vi sammen med Gjensidigestiftelsen gir økonomiske bidrag til innkjøp av skilt og merkemateriell til turruter.

Turruter for kajakk

Bakgrunnen for utvidelsen er at det nå åpnes for å yte tilskudd til merking og skilting av turruter for kajakk langs kysten. Dette har vært etterspurt i Vestfold, og søknader som gjelder havkajakk vil derfor bli prioritert. Det åpnes i tillegg for søknader som tidligere (til fots, ski og sykkel), men vi prioriterer turruter som er sannsynlig å gjennomføre innen prosjektperioden. Med dette menes at turrutene allerede er under planlegging og at arbeidet med grunneieravtaler er igangsatt.

Totalt 700 000 kroner skal fordeles i 2017.

Det lyses derfor ut økonomiske midler til merking og skilting av turløyper i Vestfold. Interkommunale friluftsråd og frivillige lag og foreninger inviteres til å søke.

Søknadsfrist er 15. februar

Les mer om turskiltprosjektet her