Verdiskapingen i Vestfold øker - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 07. feb. 2018
 • 22. feb. 2018
 • Næring

Verdiskapingen i Vestfold øker

Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Hvert år får Vestfold fylkeskommune gjort regionale analyser av næringsutviklingen, befolkningsutviklingen og Vestfolds attraktivitet. Den siste analysen fra Telemarksforskning viser at verdiskapingen i Vestfold de siste par årene økte mer enn landsgjennomsnittet.

- Det er klart det hjelper i Vestfold at økonomien nasjonalt går bedre. Men det er ekstra oppmuntrende at pilene peker mer oppover i Vestfold enn ellers i landet. Det er veldig spennende og en god trend for samfunnet vårt her i Vestfold. Dette viser at vi skaper gode resultater når alle aktører trekker i samme retning, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

Telemarkforskning konkluderer med en positiv utvikling i Vestfold på flere områder:

 • Antall arbeidsplasser økte i 2016, mer enn ellers i landet.
 • Verdiskapingen i næringslivet hadde en god vekst i 2016, mer enn landsgjennomsnittet.
 • Produktiviteten (verdiskaping per ansatt) er bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Lønnsomheten i næringslivet i Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Befolkningsveksten i Vestfold fortsetter, mens den avtar på landsbasis.


Her kan du lese den regionale analysen for Vestfold 2017