Kulturmidler er tildelt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 16. jan. 2017
  • 16. feb. 2018
  • Kulturarv

Kulturmidler er tildelt

Midler til verneverdige kulturminner

Fylkeskommunale midler til verneverdige kulturminner i privat eie er fordelt for 2016. 1,1 millioner ble gitt til 16 prosjekter i 8 kommuner og det er stort mangfold i hvilke prosjekter som har fått midler. Det kom inn 17 søknader om tilskudd.

Sikre mangfold

Det er lagt vekt på å gi støtte til prosjekter som berører kulturminner med høy kulturminneverdi. Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner.

Tilskuddene som er gitt omfatter bygninger fra 17-, 18- og 1900-tallet. Noen av prosjektene omfatter utvendige arbeider som for eksempel omlegging av tak, restaurering av kledning, vinduer, grunnmur og bærende konstruksjoner. Innvendig er det gitt støtte til restaurering av bakerovn og malt dekor. Det er også gitt tilskudd til et prosjekt som omfatter hageanlegg.

Arbeidene som har fått støtte skjer etter antikvariske metoder. Det betyr at man reparerer i stedet for å bytte ut alt og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder.

Bevare den fysiske kulturarven

Vestfold fylkeskommune opprettet i 2007 tilskuddsordningen for restaurering av verneverdige kulturminner i privat eie. Formålet med ordningen er å stimulere bevaring av den fysiske kulturarven i Vestfold. Alle typer verneverdige kulturminner fra tiden etter 1650, som ikke er fredet ved særskilt vedtak i medhold av kulturminneloven, kan søke om tilskudd. Kulturminnene må være i privat eie eller drift, og kulturminner prioritert i vedtatte fylkeskommunale og kommunale planer for kulturminneområdet prioriteres.

Disse har fått tilskudd

Lemmelåven på Berg, Hof kommune.
Olav og Emma Duuns hus, Holmestrand kommune.
Stabbur Holme gård, Tjøme kommune.
Urtehage, Kirkestredet 11, Larvik kommune
Bakerovn, Brekke gård, Re kommune
Jensegården (bryggerhus), Larvik kommune.
Gamlestua, Sandefjord kommune.
Barkebua i Nevlunghavn, Larvik kommune.
Småbruket Roa, Larvik kommune.
Uthus/butikkhjørne, Hertug Guthorms gt 30, Tønsberg kommune.
St Olavs gt 5, Tønsberg kommune.
Gamlestua, Nyrerød Mellom, Re kommune.
Prinsens gate 14, Sandefjord kommune.
Øvre Langgate 51, Tønsberg kommune
Mellom Bøkeligata 18, Larvik kommune
Sjømilitære Samfund, Horten kommune.