Vestfold og Telemark kan bli én region - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 22. feb. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Politikk,Vestfold fylke,Fylkeskommunen

Vestfold og Telemark kan bli én region

Ny utvikling i regionrefom-saken

Vestfold og Telemark fylkeskommuner kan bli slått sammen til én region. Det er klart etter at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre nå har inngått avtale om regionreform og kommunereform. Avtalen sikrer stortingsflertall for å redusere antallet fylkeskommuner fra 19 til 10, og for å slå sammen Vestfold og Telemark til én region.

Skuffet 

 – Jeg må si jeg er skuffet over at vårt klare ønske om sammenslåing med Buskerud og Telemark ikke har fått gjennomslag, sier fylkesordfører Rune Hogsnes (bildet). Han tilføyer at det nå er viktig at det politiske nivået i Vestfold fylkeskommune får diskutert saken. – Derfor blir regionreformen satt på sakskartet til fylkestingets møte 16. mars, sier Hogsnes.

Samarbeidsorientert

Avtalen mellom partiene ble signert 22. februar. Se utdrag fra avtalen her.
Regjeringen vil etter planen legge fram en stortingsproposisjon om regionreformen før påske.  Stortinget behandler saken i juni.
– Hvis sammenslåing av Vestfold og Telemark blir en del av Stortingets vedtak i juni, er vi innstilt på i samarbeid med Telemark å lage en best mulig region for våre innbyggere, sier fylkesrådmann Egil Johansen i Vestfold fylkeskommune. Også fylkesordfører Rune Hogsnes er opptatt av dette.  – I det øyeblikket slaget er tapt, vil vi i Vestfold være med på å prege den nye regionen til beste for innbyggerne, sier han.

Bred politisk enighet

Fylkestingene i Vestfold og Telemark har tidligere avvist en løsning der de to fylkeskommunene blir slått sammen til én. Det er bred politisk enighet i Vestfold om at den beste løsningen vil være å slå sammen Buskerud, Vestfold og Telemark til én region.
Høsten 2016 ble det forhandlet fram en intensjonsavtale for sammenslåing av Vestfold og Telemark. Avtalen ble ikke vedtatt av fylkestingene. Dermed vil partene måtte forhandle på nytt etter at Stortinget har behandlet regionreform-saken til sommeren.