Vurderer samlokalisering av skoler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 15. jun. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Utdanning,Politikk

Vurderer skolestruktur

Sande vgs og Holmestrand vgs kan bli én skole på sikt.

Fylkespolitikerne i Vestfold vil ha utarbeidet en mulighetsstudie for å se om det kan være aktuelt å samlokalisere de videregående skolene i Sande og Holmestrand. Det er klart etter fylkestingets møte torsdag 15. juni. Her gikk flertallet av politikerne inn for å få utredet om det er slike muligheter. Hovedutvalg for utdanning skal være involvert i utredningsarbeidet. Se teksten her.

Mulighetsstudie

Det var Liv Margit Kargo (H) som fremmet forslaget i saken på vegne av Høyre, Frp og Ap. Forslaget ble vedtatt med 32 mot 7 stemmer.
– Det er nødvendig å se på skolestrukturen nord i fylket, sa Karl Einar Haslestad (Ap) under debatten i fylkestinget. Det er neppe naturlig å tenke seg to videregående skoler i en ny storkommune, mente Haslestad. Han siktet til at Sande, Holmestrand og Hof kommuner blir slått sammen til én kommune fra 1. januar 2020.

SV støttet forslaget om å få utredet mulighetene for å samlokalisere de to videregående skolene i nordfylket. Men ikke på grunn av kommunereformen:
– Smått er ikke alltid godt. For SV handler det om størrelsen på skolene, og om det kan være fornuftig at de blir én skole, sa Nell Gaalaas Hansen (SV). Holmestrand videregående skole har rundt 65 elever. Sande videregående skole har rundt 460 elever.

Mulighetsanalyse

Også FrP hadde sitt å si i anledning skole: Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP) foreslo på vegne av partiene FrP, Høyre og Ap å få utarbeidet en mulighetsanalyse for de videregående skolene Melsom, Sandefjord og Skiringssal. Denne analysen skal blant annet ta for seg tilstanden på skolenes bygninger. Også i dette arbeidet skal hovedutvalg for utdanning være involvert. Forslaget ble vedtatt med 32 mot 7 stemmer. Se teksten her.

Saker i saken

Skolesakene som fikk fart på debatten i fylkestinget torsdag, kom opp i forbindelse med det som er er kalt utfordringsnotat for økonomiplan 2018 – 2021. Notatet ble lagt fram for politikerne som en meldingssak. Den beskriver hvordan fylkesrådmannen vurderer situasjonen i Vestfold fylkeskommune ved starten på arbeidet med ny økonomiplan.

Også Hans Hilding Hønsvall (KrF) kom med et tillegg han ville diskutere da fylkespolitikerne behandlet meldingssaken. Hilding Hønsvall foreslo på vegne av KrF, Høyre, Frp og Venstre å bygge ny gang- og sykkevel langs fylkesvei 35 på strekningen Ås – Linnestad. Han foreslo også å få ny veiløsning for fylkesvei 900 gjennom Holmestrand. Dette er viktige beredskapsveier for E18 i Vestfold. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Se hele saksframlegget her.