Samling for tillitsvalgte - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 31. aug. 2015
  • 30. okt. 2015

Tillitsvalgte-samling

Skolen inviterer til samling for elevenes tillitsvalgte og verneombud tirsdag 1. september.

Samlingen og skoleringen starter klokka 8.15, og stedet er rom A225 (ansattkantina) i Færder videregående skole. Se programmet i detalj nedenfor:

8.15 - 9.00

Innledning ved studierektor Anne Oline Granløv:
Kort om organisering av elevmedvirkning ved Færder vgs og hvilke muligheter elevene har for å medvirke

Bli-kjent aktivitet ved Anneline Thommesen, elev- og lærlingombud for Vestfold fylkeskommue

9 - 9.15 Pause
09:15-10:15     

Elev- og lærlingombud Anneline Thommesen om ombudsrollen, fylkeselevrådet og «elevenes arbeidsmiljølov» (Opplæringslovens 9A)

Kafédialog ved Anneline Thommesen: Hvordan kan elevrådet bidra til å skape et godt lærlingsmiljø skoleåret 2015-16?

10:15-11:10    

Valg av styre og representanter til fylkeselevråd, skolemiljøutvalg og Operasjon Dagsverk-komité.

Avslutning og oppsummering