Bruk av kilder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 03. mai. 2013
 • 04. jun. 2013

Bruk av kilder

Kildehenvisninger og litteraturliste

KILDEHENVISNINGER:

 • Oppgi alltid kildene du bruker.
 • Lag henvisninger i teksten.
 • Direkte sitat, det vil si nøyaktig gjengivelse av en annens tekst, markerer du ved å sette i anførselstegn. Deretter skriver du forfatters etternavn, utgivelsesår og sidetall i parente. Slik: "Skole er et forunderlig sted der vi tilbringer atskillige år av våre liv" (Hansen 2013: 48).
 • Har en bok flere forfattere, blir det slik:
  (Hansen og Riis 2007)
  (Christensen, Ingstad og Myhre 1992)
 • Er det flere enn tre forfattere, gjør vi det slik:
   (første forfatter etternavn + årstall + mfl.) = (Hansen mfl. 2013)
 • Henvisning til artikkel i tidsskrift:
  (artikkelforfatters etternavn + årstall) = (Ueland 2008)
 • Utgivelse av tekster fra offentlige institusjoner uten forfatternavn:
  (tittel, år) = (Opplæringslova 1998)


 LITTERATURLISTE:

 • Litteraturlisten skal ha ”litteraturliste” eller "litteratur" som overskrift, og den skal ordnes alfabetisk.
 • Begynn på ny side når du skal lage litteraturlisten, og bruk et linjeskift mellom hver referanse.
 • Det finnes egne standarder for hvordan man skal skrive litteraturliste, f. eks. ”Harvardsystemet”, men du kan også bruke en forenklet standard.
 • Det viktigste er å få med tittel, forfatter(e), forlag, utgave og utgivelsesår.

Slik lager du litteraturliste (Harvard-stil):

Bøker med én forfatter:

Etternavn, initial. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver.

Eksempel:
Høisæther, O.R. (2005) Design på norsk: fra Nøstetangen til Norway Says. Oslo: Damm.

Bøker med to forfattere:

Kun første forfatter skrives med etternavn først, de andre skrives med initial etterfulgt av etternavn.
 
Eksempel:
Christensen, A., A.S Ingstad, og B. Myhre (1992). Oseberg-dronningens grav: vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys. Schibsted

Bøker med flere enn tre forfattere:

Når det er flere enn tre forfattere, skrives kun etternavnet til en av disse. De andre erstattes med mfl.

Eksempel:
Hagen, A.C. mfl. (2006). Den store møbelboka: vedlikehold, reparasjoner, maling, møbeltapetsering. Oslo: Boksenteret
 

Artikkel i tidsskrift:

Etternavn, initial. (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall.
 
Her tar du først med informasjon om artikkelen, deretter om tidsskriftet den er publisert i.
Eksempel:
Ueland, H.B. (2008). Bli kjent med Andy Warhol. Form,5, s. 16-17.
 

Artikkel i avis:

 
Etternavn, initial. (år). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv, dato, sidetall.
Her tar du først med informasjon om artikkelen, deretter avisa den er publisert i.
Eksempel:
Børsum, M. (2008). Fin dag for vindmøller. Tønsbergs Blad, 28.11.08, s. 24.
 

Internett:
Forfatter/redaktør, initial. (År) Tittel. Url. (Lesedato: årstall – måned - dag).
Dersom forfatter/redaktør er oppgitt, tas denne med. Bruk anførsel på tittel.
Eksempel:
"Midgard historisk senter – ”om Midgard”.
http://www.midgardsenteret.no/SkoleUndervisning/Om%20Midgard.aspx [Lesedato: 2008-10-05 05]
 

Lover, stortingsmeldinger m.m:
Tittel i kursiv
Eksempel:
Opplæringslova. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
av 17.juli 1998

Eksempel på litteraturliste:
Børsum, M. (2008). Fin dag for vindmøller. Tønsbergs Blad, 28.11.08 s 24.

Christensen, A, Ingstad, A.S. & Myhre, B (1992). Oseberg-dronningens grav: vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys. Schibsted

Hagen, A.C. m. fl (2006). Den store møbelboka: vedlikehold, reparasjoner, maling, møbeltapetsering. Oslo: Boksenteret
 
Høisæther, O.R. (2005) Design på norsk: fra Nøstetangen til Norway Says. Oslo:Damm.
 
Midgard historisk senter – ”om Midgard”.
http://www.midgardsenteret.no/SkoleUndervisning/Om%20Midgard.aspx [Lesedato: 2008-10-05 05]
 
Opplæringslova. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
av 17.juli 1998

Ueland, H.B. (2008). Bli kjent med Andy Warhol. Form,5, s 16-17.