Gratis læremidler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 14. mai. 2013
 • 09. aug. 2017

Gratis læremidler

Alle elever i videregående opplæring har krav på gratis læremidler.

Gratis læremidler

Bibliotektjenesten er ansvarlig for å håndtere ordningen med utlån av gratis læremidler. Vi ordner med bestilling, klargjøring og inn- og utlevering av bøker. Skolen har eget lager for gratis læremidler. Har du spørsmål om gratis læremidler, kontakt skolen på ferder.vgs@vfk.no.
Se Avtale om gratis utlån av læremidler. Avtalen skal underskrives.

Informasjon om regjeringens satsing på gratis læremidler

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler etter gitte regler.

Skolene i Vestfold låner ut læremidler til elevene. Denne ordningen innebærer at eleven/foresatte må kvittere for mottatt bokpakke. Dersom eleven ikke leverer bøkene tilbake til skolen, vil eleven få tilsendt en faktura på det aktuelle beløpet. Hvis fakturaen ikke blir betalt, vil kravet gå til inkasso.

 Konsekvenser av å ikke levere gratis hjelpemidler på rett sted til rett tid

 • Det fremgår av kontrakten som elever/foresatte skriver under før gratis læremidler blir lånt ut ved skolestart, at siste frist for innlevering av lærebøker er siste skoledag.
 • Du må betale for bøkene (bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger på 50 kroner).
 • Dersom faktura ikke betales i tide, vil du motta et inkassovarsel med betalingskrav fra  Vestfold fylkeskommune.
 • Betaler du ikke innen fristen, går kravet videre til inkasso. Det vil gi ekstra omkostninger (inkassogebyr).
 • Et inkassokrav forsvinner ikke, og kravet/beløpet fortsetter å øke for hver purring som sendes.
 • Betales ikke inkassokravet, vil du få en betalingsanmerkning. Det kan blant annet føre til at du får problemer med å få lån i bank i fremtiden.
 • Husk at rett sted for innlevering av bøker er det som oppgis i plan for innlevering.
 • Om du ikke levere bøker i henhold til plan for innlevering, risikere du at bøkene ikke blir registrert innlevert, og du vil få tilsendt faktura for ikke innleverte bøker.
 • Du er selv ansvarlig for at skolen til enhver tid har oppdaterte opplysninger om din adresse, slik at eventuelle faktura kommer frem til rett sted.
 • Mottar du faktura på bøker du mener å ha levert, ta straks kontakt med skolen/bibliotekaren. Hvis du ikke gir beskjed og fakturaen ikke betales, vil den gå videre til inkasso.
 • Elever som slutter i løpet av skoleåret, skal straks levere bøkene til biblioteket eller kontoret på sin avdeling.

Legg merke til:

Informasjon om gratis læremidler og utstyr i videregående opplæring (udir.no)