Sosialpedagogisk rådgivning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 26. jun. 2017
 • 26. jun. 2017

Sosialpedagogisk rådgivning

 

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og å hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha betydning for opplæringen og elevens sosiale forhold på skolen.

Dette er noe vi kan bidra med:

 • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
 • Kartlegge problemer og omfanget av disse
 • Hjelp til å fullføre og bestå opplæringen
 • Tilrettelegging av skolehverdagen
 • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse
 • Arbeide for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Skolen har tett kontakt og samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser internt (utvidet elevtjenesteteam) og eksternt. Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlige og emosjonelle problemer.