Yrkes- og utdanningsveiledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 26. jun. 2017
 • 08. des. 2017

Yrkes- og utdanningsveiledning

Den enkelte eleven har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningen skjer i tett samarbeid med ulike aktører på skolen. Målet er å veilede den enkelte elev med å finne sin vei gjennom utdanningssystemet til et yrke og en fremtid som passer for seg.

 

 

 • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram
 • Systematisk veiledning av elever i tett samarbeid med blant annet kontaktlærere, faglærere og andre aktører
 • Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Opplæring i å finne og å orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
 • Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Veiledningen foregår klassevis, i grupper og gjennom individuelle samtaler.

Årshjul karriereveiledning skoleåret 2017-2018.

Andre aktuelle nettsider:

 • vilbli.no  Gir informasjon om videregående opplæring
 • samordnaopptak.no   Gir informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.
 • norge.no  Gir informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.
 • utdanning.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.
 • lanekassen.no Gir informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.
 • nokut.no  Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.
 • aetat.no  Gir informasjon om jobbmuligheter + inneholder interesse- og yrkesvalgtester.
 • studievalg.no  Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.
 • bjorknes.no  Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.
 • you-portalen.no (digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning)
 • siu.no (senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet)