Forsikring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. sep. 2013
  • 16. sep. 2013

Forsikring

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring på elever i videregående skole.

Forsikringen gjelder
• i undervisningstiden
• i friminuttene
• på ekskursjoner 
• på reiser og annet i skolens regi 
• på direkte reise til og fra skole/undervisningssted

Den ordinære elevforsikringen omfatter også elever som skolen har utplassert i næringslivet. Forsikringen gjelder under opphold på utplasseringssted og på direkte vei til og fra stedet.

For elever som skolen har utplassert i virksomhet/bedrift som en del av opplæringen, skal bedriften også sørge for ulykkesforsikring etter lov om yrkesskadeforsikring.

Les mer om  forsikring_av_elever her.