Drømmeskolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 18. sep. 2014
  • 12. feb. 2018

Drømmeskolen

Greveskogen er fra dette skoleåret med i prosjektet Drømmeskolen.

Drømmeskolen er et helsefremmende og skoleomfattende program for ungdoms- og videregående skole som skal fremme elevenes psykiske helse og bidra til å skape et godt læringsmiljø.

Programmet fokuserer på elevenes tilhørighet, delaktighet og motivasjon, og skolens og den enkelte lærers mulighet og kompetanse til å fremme dette innenfor de ordinære rammene i skolen.

Drømmeklassen er et verktøy for å skape god kommunikasjon og tilhørighet i klassen.

Drømmeskolenmodell

Modellen gir et oversiktsbilde av hvordan Drømmeskolen organiseres på skolene med de ulike aktørenes roller og oppgaver. Også på Greveskogen har vi mange dyktige elevmentorer som jobber sammen med skolens kontaktlærere og elevtjenesten med å drifte modellen.

Drømmeskolen er et helsefremmende program utviklet av "Voksne for barn" rettet mot det psykososiale læringsmiljøet i skolen. Det er en del av Helsedirektoratets satsing på psykisk helse i skolen som består av forebyggende og mestringsorienterte skoleprogram for å bedre unges psykiske helse.

Du kan lese mer om Drømmeskolen på VFBs nettsider.