Endringer hos Lånekassen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 09. apr. 2015
  • 12. feb. 2018

Endringer hos Lånekassen

Nå har det kommet flere viktige endringer i tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016.

Færre får grunnstipend neste år


Bakgrunnen for endringen er at grunnstipendet skal møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på en mer treffsikker måte. Grunnstipendet skal gå til elever fra familier med svak økonomi og som trenger det mest. En av konsekvensene er at færre får grunnstipend fra neste skoleår (2015–2016).

Les mer om endringene av grunnstipendet og se eksempler på www.lanekassen.no/grunnstipend.


Lån til elever over 18 år som bor borte


Elever under 18 år får ikke lenger lån. Lån gis bare til elever over 18 år som ikke bor sammen med foreldrene. Det blir ikke behovsprøvd mot foreldrene sin økonomi. Lånet er på inntil 3 000 kroner per måned. Det kan fortsatt bli gitt lån til eventuelle skolepenger til elever under 18 år.
 
Les mer om lån til elever over 18 år i videregående opplæring på www.lanekassen.no/lanforelever.


Andre endringer i forskriften


· Det er også andre endringer for elever med ungdomsrett.
 
· De viktigste endringene for elever uten ungdomsrett er at egenandelen for reisestipend i Norge er økt ekstraordinært, at tilknytningskravene til Norge for søkere som tar utdanning i utlandet er endret, at det nå gis støtte til det første året av bachelorutdanninger i USA og ikke-vestlige land og at valutajustering for utlandsstudenter også vil omfatte skolepengelån. I tillegg har satsene for støtte økt.

Les mer om alle endringene her.