Friluftsliv i farta - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 26. okt. 2015
  • 30. okt. 2017

Friluftsliv i farta

Forrige uke var våre to grupper i programfaget friluftsliv på gåtur i distriktet.

Gåturen gikk fra Skoppum til Nykirke, og mens den ene gruppa gikk fra mandag til tirsdag, gikk den andre gruppa fra torsdag til fredag. Turen inneholdt selvfølgelig også overnatting ute i naturen og ble avsluttet med bueskytingskonkurranse.

Gå, gå, gå

Programfaget Friluftsliv er et 5-timers programfag vi tilbyr på lik linje med for eksempel kjemi. Det er et populært fag, og vi har to elevgrupper fra både Vg2 og Vg3 som følger faget.

Kosestund 

Bålstopp

Rast

Friluftsliv har tradisjonelt vært en del av måten å leve på i Norge, og er en sentral del av den nasjonale kulturen. Friluftsliv er viktig for nordmenns aktivitetsvaner og er for mange en vei til bedre helse og høyere livskvalitet. Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider kan bidra til kjennskap til naturen, og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Samtidig gir det et godt grunnlag for å vurdere friluftsaktiviteter som utvikles i grenselandet mellom friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel.

Moro

God stemning

Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Totalt fire obligatoriske turer gjennomføres i løpet av skoleåret for begge elevgruppene, og de skal omfatte de fleste årstidene.

Bueskyting

Bueskyting

Alle foto: Sven-Rune Helgesen