Karakterene er kommet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. jun. 2017
  • 12. feb. 2018

Karakterene er kommet

Nå er elevenes standpunkt- og terminkarakterer offentliggjort i Skolearena.

Frist for å klage på standpunkt er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med standpunktkarakterene sine.

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.  Du kan be om begrunnelse fra faglærer. Klagefristen utvides da til 10 dager etter at faglærers begrunnelse er gitt.

Klage på standpunktkarakter i fag, eller vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, skal sendes skolen, men behandles av Utdanningsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune. Klageinstansen kan bare vurdere om gjeldende retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt. Sammen med klagen din sendes det en uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eller hvorfor det ikke er satt karakter, og en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Du skal få kopi av disse uttalelsene.

Får du ikke medhold i klageinstansen, er avgjørelsen endelig. Får du medhold, vil klageinstansen påpeke hvilke regler den mener er brutt eller som det kan reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Dette vil du få informasjon om. Deretter må rektor og faglærer foreta en ny vurdering. Rektor setter da endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan det ikke klages på.

Klage på nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd sendes også til skolen. Før den sendes videre til klageinstansen skal kontaktlæreren din og rektor lage en uttalelse bl.a. om hvilke karakterer som har vært gitt tidligere, grunnlaget for å sette ned karakteren, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene og hvordan skolens saksbehandling har vært. Du skal ha kopi av skolens uttalelse. Klageinstansen avgjør om karakteren skal endres, til gunst eller ugunst for deg. Dette vedtaket kan ikke påklages.

HER finner du SKJEMA for klage.