Klage på karakterer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 17. jun. 2015
  • 28. nov. 2017

Klage på karakterer

Du kan som elev både klage på standpunkt- og eksamenskarakterer.

Klage på standpunktkarakter

Frist for å klage på standpunkt er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med standpunktkarakterene sine.

9.juni 2017 Elevene kan gjøre seg kjent med standpunktkarakterene sine.

19.juni 2017  Frist for klage.

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.  Du kan be om begrunnelse fra faglærer. Klagefristen utvides da til 10 dager etter at faglærers begrunnelse er gitt.

Klage på standpunktkarakter i fag, eller vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, skal sendes skolen, men behandles av Utdanningsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune. Klageinstansen kan bare vurdere om gjeldende retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt. Sammen med klagen din sendes det en uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eller hvorfor det ikke er satt karakter, og en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Du skal få kopi av disse uttalelsene.

Får du ikke medhold i klageinstansen, er avgjørelsen endelig. Får du medhold, vil klageinstansen påpeke hvilke regler den mener er brutt eller som det kan reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Dette vil du få informasjon om. Deretter må rektor og faglærer foreta en ny vurdering. Rektor setter da endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan det ikke klages på.

Klage på nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd sendes også til skolen. Før den sendes videre til klageinstansen skal kontaktlæreren din og rektor lage en uttalelse bl.a. om hvilke karakterer som har vært gitt tidligere, grunnlaget for å sette ned karakteren, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene og hvordan skolens saksbehandling har vært. Du skal ha kopi av skolens uttalelse. Klageinstansen avgjør om karakteren skal endres, til gunst eller ugunst for deg. Dette vedtaket kan ikke påklages.

HER finner du SKJEMA for klage.

 

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Frist for å klage på eksamenskarakter er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med eksamens karakterene sine.

 

17. juni 2017 Elevene kan gjøre seg kjent med eksamenskarakterene sine.

 

5.juli  2017  Klagen må være skolen i hende før kl.12.00 denne dagen.  

 

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

 

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.

 

Ved skriftlig eksamen kan du ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt. Men du har rett til å få en kopi av besvarelsen din hvis du ber om det. Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

 

Bestemmer du deg for å klage, blir besvarelsen din sendt til ei klagenemnd. Medlemmene i nemnda får vite hvilken karakter besvarelsen din fikk ved ordinær sensur, men de får ikke vite begrunnelsen din for å klage. Hvis klagenemnda finner at karakteren du har fått er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny og endelig karakter. Den nye karakteren begrunnes, og den kan være til gunst eller ugunst for deg.

 

Hurtigklage

25.juni. 2017 Klagen må være skolen i hende før kl.12.00 denne dagen. 

Disse fagene kan behandles som hurtigklage.

Språk:
Engelsk, Fransk, Norsk, Spansk, Tysk

Realfag

Biologi, Fysikk, Informasjonsteknologi, Kjemi, Matematikk, Teknologi og forskningslære

Samfunnsfag:
Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Historie og Filosofi, Kommunikasjon og kultur, Markedsføring og ledelse, Medie- og informasjonskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Psykologi, Rettslære, Samfunnsøkonomi, Sosialkunnskap, Økonomi og ledelsen, Økonomistyring

Hurtigklage innebærer at klagen blir behandlet før frist for ettersending av dokumenter til hovedopptaket for høyere utdanning går ut.