Plikter og rettigheter i Tanzania - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mar. 2015
  • 30. okt. 2017

Plikter og rettigheter i Tanzania

En gruppe elever og lærere har nylig vært i Tanga i Tanzania på skoleutveksling.

Delegasjonen som dro var elevene Ingrid Bjørnsdatter Normann, Oda Alexandra Hoff Fraser, Eira Cornelia Harvik-Wright, Johannes Lyder Gulbrandsen, Maria Therése Wika og Christiane Sofie Ringen Fløttre og lærerne Rune Henningsen og Camilla V.A. Hellern.

I Tanzania

Som alltid sitter deltakerne igjen med sterke inntrykk og mye ny kunnskap om skolehverdagen, kulturen og levemåten i Tanzania. Hovedfokuset i utvekslingen er Menneskerettigheter og Skoledemokrati.

Elevene fra Greveskogen har fulgt undervisningen på Usagara Secondary School og Mkwakwani Secondary School, i varme, overfylte klasserom, der det ofte er godt over 50 elever i klassen og tavla er eneste hjelpemiddel. Lærerne fra Greveskogen har undervist på begge skolene, og fokusert på årets undertema: Plikter og rettigheter i hjemmet, på skolen og i samfunnet. Oppstilling i skolegården med inspeksjon av skoleuniformer osv. og internatene der noen av elevene sover, minner sterkt om en militærleir, mens alle smilene, gjestfriheten og varmen, vitner på den annen side om et inkluderende samfunn der folk fortsatt trenger og hjelper hverandre. 

I Tanzania    I Tanzania   I Tanzania   I Tanzania

Alle skolene hadde forberedt hvert sitt rollespill om emnet, og disse spillene ble etterfulgt av en engasjerende og interessant debatt. Våre elever har måttet representere Norge og vårt levesett her, og gått inn i heftige debatter om for eksempel avstraffelse og disiplin på skolen, religion, ytringsfrihet, homofili, graviditet og abort osv. Som alltid er dette en stor begivenhet for de involverte under oppholdet i Sør. Det kom tydelig fram i debatten at de tanzanianske elevene var vel vitende om sine plikter, men visste mindre om sine rettigheter. De norske elevene derimot var bevisste sine rettigheter i tillegg til pliktene.

I Tanzania   I Tanzania

Både lærere og elever har bodd i vertsfamilier i deler av oppholdet, og opplevd levesettet på nært hold. Vi har besøkt et barnehjem med HIV-smittede barn og et eldrehjem med kvinner og menn som kunne fortelle fra kolonitiden med engelskmennene. Vi har besøkt barneskoler og sett forskjellene på privatskoler og offentlige skoler, og en sisal-fabrikk der råvarene ble til tauverk og biogass. Vi har deltatt i et typisk tanzaniansk bryllup og i en heksedoktor-seremoni, der vi danset oss gjennom timene. Vi har vært i gudstjeneste med mye glede og sang, samt knyttet vennskapsbånd med menneskene vi har møtt. Den viktigste lærdommen for deltakerne i prosjektet, er antakelig at «folk er folk» hvor enn man kommer fra i verden. Alle har vi våre sorger, utfordringer og behov.

Vi forventer gjenbesøk av en gruppe elever og lærere fra Tanzania i mai, der de skal følge vår skolehverdag og bo i vertsfamilier samt være med på feiringen av 17. mai. Prosjektet er støttet av organisasjonen Vennskap Nord/Sør, som igjen blir tildelt midler fra NORAD. Greveskogen har vært i dette skoleutvekslingssamarbeidet i 10 år, og har opp i gjennom disse årene hatt undertemaer, som likestilling og kvinnefrigjøring, rasisme, stolthet og fordommer, toleranse, ytringsfrihet, miljø og forurensing, skoledemokrati, kulturelle utfordringer i undervisningen og disiplin. 

 

Av Camilla Hellern