Hilsen fra rektor - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 30. aug. 2013
  • 22. aug. 2017

Hilsen fra rektor

På Greveskogen videregående skole har vi en tydelig og forpliktende visjon for vårt arbeid med elevene våre: Gode opplevelser og kunnskap for livet. Det er vårt ansvar at elevene har et trygt og godt skolemiljø, at de blir sett, og at de trives på skolen.

I 2012 fikk skolen Benjamin-prisen for våre tiltak for å bekjempe diskriminering, mobbing og rasisme. Vi skal videreføre dette arbeidet. Vårt mål er at alle våre elever skal føle at de er inkludert.

Å bidra til elevenes læring og personlige utvikling er skolens viktigste oppgave. På Greveskogen er vi stolte av våre faglige resultater. Hos oss får elevene kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for videre utdannelse, spennende yrkesvalg og et rikt liv. Vi har et høyt utdannet personale, et bredt fagtilbud og et engasjert og dyktig elevråd. Skolen er velholdt og ligger i naturskjønne omgivelser.

Elever og foresatte har rett til å ha høye forventninger til skolen. Vi skal gi opplæring som gir alle elevene mulighet til å lære og utvikle seg fra det nivået de er på. Vi skal lytte til elevenes meninger og innspill, og vi skal sørge for at de har et trygt skolemiljø. Samtidig har vi klare forventninger til elevene: At de møter presis og forberedt, at de prioriterer skolearbeidet og gjør så godt de kan, og at de bidrar til et godt miljø. For å få til dette, er det nødvendig at skolen samarbeider tett med elevenes foresatte.

Skolen har et svært viktig samfunnsoppdrag. Vår viktigste nasjonalformue er befolkningens kompetanse. En forutsetning for at vi skal beholde og videreutvikle vår velstand, velferd og livskvalitet, er at dagens ungdom kvalifiseres til å ta del i en stadig mer avansert, spesialisert og global økonomi, og at de som bevisste samfunnsborgere engasjerer seg i utformingen av framtidssamfunnet. Solide kunnskaper og modenhet må til for å lykkes. Det skal vi på Greveskogen bidra til!

Hilsen Hanne Iselin Terland

Konstituert rektor