Elevorganisasjoner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 09. nov. 2016

Elevorganisasjoner

Elevrådet, skolemiljøutvalget og russestyret er sentrale elevorganisasjoner ved Greveskogen vgs.

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen vgs har et meget dyktig og aktivt elevråd. Elevrådet har betydelig innflytelse på skolens drift og utvikling. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Skolemiljøutvalget gir råd til skolens ledelse om miljøsaker. Her kommer elevene med forslag til hva som bør gjøres for å forbedre miljøet. Mange viktige miljøtiltak starte med forslag i Skolemiljøutvalget: Gratis frokost alle skoledager, overnatting på Hudøy for alle elevene på første årstrinn like etter skolestart og elevmentorordningen.

Russestyret blir valgt om høsten og jobber tett med skolens ledelse i forhold til hvordan russetiden kan være best mulig for elevene og skolen.