Benjaminprisen 2012 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 12. nov. 2013
 • 03. mar. 2017

Benjaminprisen 2012

I januar 2012 ble Greveskogen vgs tildelt Benjaminprisen. Prisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

28.januar 2012 kom daværende utdanningsminister, Kristin Halvorsen og leder av juryen, Peder Nustad fra HL-senteret til Greveskogen for å dele ut prisen til skolen vår. Og det var et stolt øyeblikk da rektor, Hans Kristian Voje mottok prisen for en jobb vi har gjort for en viktig sak.

Siden 2009 har Greveskogens vgs i større grad enn tidligere hatt mer systematikk og større aktivitet i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Dette inkluderer tiltak som fremmer demokratisk kompetanse, toleranse og inkludering av alle på skolen.

Hovedelementene i dette systematiske arbeidet har vært:

 • Utnytte elevengasjement i dagsaktuelle saker til læring for alle
 • Lære elevene om historise røtter til rasisme og rasismens ulike aspekter
 • Legge til rette for reell integrering av alle elever og ansatte i skolesamfunnet
 • Internasjonal utveksling og solidaritetsarbeid
 • Mobilisering av alle elever og ansatte
 • Synliggjøring både i egne og lokale medier om hvordan vi jobber

Innenfor disse punktene ligger det en stor jobb og et stort engasjement. For eksempel har skolen engasjert seg sterkt i sorgarbeidet rundt at vi mistet en av våre elever, Maria Maagerø Johannesen, på utøya i 2011. Vi har hatt besøk av Maria Amelie som fortalte sin historie om papirløshet. Elevene våre i skolemiljøutvalget har tatt et krafttak mot mobbing og arrangert en egen temadag om dette. I tillegg har vi gjennomgått en egen liten "karikaturstrid" på skolen, og etter det bestemte vi oss for å arrangere en temadag om møte mellom kulturer.

Vi har også vår egen form for Operasjon Dagsverk som vi kaller Aksjon Colombia. Det handler om å spre kunnskap om forholdene i Colombia, og bruke dagsverkdagen til å samle inn penger til et barnehjem i Bogotá.

Vi har i vårt arbeid mot rasisme og diskriminering og for toleranse og inkludering, hatt som hovedstrategi og involvere alle elever og ansatte på skolen. Først og fremst gjennom halve og hele temadager, og dernest ved å forsøke å synliggjøre vårt arbeid på egen hjemmeside og ved å få oppslag i lokale medier. Vi har også hatt svært engasjerte ledere i elevrådet, skolemiljøutvalget og samfunnsfagseksjonen, som har bidratt til å synliggjøre vårt arbeid utad.