Informasjon om ny fraværsgrense - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 30. aug. 2016
  • 28. feb. 2017

Informasjon om ny fraværsgrense

Fra høsten -16 er det nye fraværsgrense for elever i videregående skole.

Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det i skoleåret 2016/17 vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Dersom noe er uklart, må dere henvende dere til kontaktlærer eller få oppklaring på første foreldremøte.

Dette er hovedinnholdet i den nye fraværsordningen:

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Her finner du mer utfyllende informasjon om fraværsgrensa.

Skjema for å søke om elevfravær.

Skjema for å søke om fri til organisert studiearbeid

Utdanningsdirektoratet har laget spørsmål og svar om fraværsordningen. Les mer HER