Arbeids- og hverdagslivstrening - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. mai. 2013
  • 11. nov. 2016

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

I AHT-avdelingen får eleever med omfattende lærevansker spesialundervisning av spesialpedagoger og miljøarbeidere.

Opplæringen tar utgangspunkt i hver enkelts elev forutsetninger, interesser og behov.

Elever med mål om å mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap, får hverdagslivstrening. De får opplæring i personlig hygiene, matlaging, kosthold, innkjøp, å ta bussen og andre praktiske gjøremål. De øver også opp kommunikasjonsferdigheter og får sosial og motorisk trening. Skolen har sansestimuleringsrom for disse elevene.

Elever med mål med tilrettelagt arbeid, får arbeidsivstrening. Vi har blant annet egen elevbedrift, Grevemakeriet, der elevene produserer varer som de selger på skolen og i byen. Elevene er også i perioder utplassert i bedrifter.  Arbeidslivselevene har opplæringsplaner som i stor grad henter mål fra de ordinære læreplanene.

AHT-elevene samarbeider med de andre avdelingene på skolen om felles prosjekter, og de deltar på skolens fellesarrangementer.