Musikk, dans og drama - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 30. aug. 2013
 • 03. nov. 2016

Musikk, dans og drama

Velger du musikk, dans og drama får du full fordypning innenfor enten musikk, eller drama over et 3-årig studieløp. Greveskogens dramalinje er Vestfolds eneste tilbud til elever som ønsker fordypning innenfor dramafag.

Samtidig gir musikk, dans og drama deg generell studiekompetanse slik at du kan søke videre på høgskole- eller universitetsstudier. Noen velger å utdanne seg videre innenfor musikk- og dramafag på høgskolenivå, mens andre velger helt andre videreutdanninger. Med generell studiekompetanse er alle muligheter åpne.

Greveskogen har en musikk-, dans-, dramaklasse på hvert trinn, hvorav halvparten er musikkelever og halvparten er dramaelever. Dette gir elevene våre et trygt og godt læringsmiljø, hvor den enkelte har gode muligheter til å utvikle seg gjennom tett oppfølging av dyktige og engasjerte lærere.

Som elev på musikk, dans, drama, får du en interessant skolehverdag og en kreativ og kunstnerisk kompetanse av varig verdi.

Hvorfor søke musikk? Hvorfor søke drama?
 • Musikk er en viktig del av livet ditt!
 • Du ønsker å bli flinkere til å spille et instrument/synge alene og sammen med andre
 • Du ønsker å lære mer om musikk og det å stå på scenen
 • Du kan velge å satse på å videreutdanne deg i musikk, eller ha musikk som interesse ved siden av andre studier
 • Du møter lærere som er dyktige og inspirerende, med lang fartstid fra profesjonelt musikkliv innenfor et bredt spekter av sjangere
 • Du får en variert skolehverdag med en god blanding av fellesfag og musikk-, dans- og dramafag
 • Du liker å stå på scenen!
 • Du ønsker å utvikle sceniske ferdigheter i forhold til stemme, kropp og skuespillerteknikk
 • Du utvikler kreative evner og formidlingskompetanse
 • Du utvikler samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Du får en variert skolehverdag med praktiske utfordringer ved siden av teori- og fellesfag

Vi legger vekt på at du som elev får stå på scenen på mange arenaer, i ulike type fremføringer.

Papirhuset teater er årlig arena for dramaelevenes teaterproduksjon i 3.klasse. Musikkelevene inviterer til huskonserter internt, arrangerer egne konserter som er åpne for publikum og har spillejobber på en rekke ulike arenaer.

Som et fellesprosjekt arrangerer hele musikk-, dans-, dramamiljøet Grevefestivalen. Her får elevene på alle trinn stå på scenen og vist seg frem i alt fra rockekonserter, musikalkonserter med scenisk profil og klassiske konserter, til rendyrkede teateroppsetninger eller oppsetninger med mer tverrfaglig profil.

Faglig innhold

Allerede fra 1.klasse velger du fordypning innen musikk eller drama. I løpet av tre år på musikk- og dramalinja har du fellesfag som norsk, fremmedspråk, engelsk, matematikk, historie, geografi, samfunnsfag og religion.

På musikklinja velger du ditt eget hovedinstrument hvor du ukentlig får individuell undervisning. Du får også undervisning i bi-instrument og besifringsspill. Du synger i kor og spiller i ulike samspillgrupper og band, og du møter alt fra klassisk musikk til pop, rock, folkemusikk og jazz. Musikkteori, arrangering, komponering, gehør og musikkhistorie og analyse er blant de mer teoretiske fagene du møter. I tillegg til mer praktiske fag som musikkformidling og produksjon og ledelse av musikk, får du opplæring i musikkdigitale programmer som Sibelius og Logic.

 

På dramalinja får du fordypning i ulike teater- og dramafag. Det første året heter fordypningsfaget Teaterensemble, hvor du får kunnskap om grunnleggende skuespillerferdigheter og arbeidet i en teatergruppe. De neste to årene fortsetter du med praktisk teaterarbeid i fagene Teaterproduksjon og Teaterproduksjon fordypning. Her får du kunnskap og praktisk erfaring med ulike retninger innenfor teateret, samt at du jobber med store produksjoner. I faget Teater i perspektiv er hovedfokuset teaterhistorie, men du får også kunnskap om å drive et teater. Det siste året har du i tillegg faget Drama og samfunn, hvor du blant annet får kunnskap om hvordan drama og teater kan brukes innenfor pedagogikk og psykologi.

Ferdighetsprøve

Når du søker Musikk, dans og drama blir du invitert til å delta på en ferdighetsprøve (audition). Her kan du få verdifulle tilleggspoeng til poengsummen du søker med fra ungdomsskolen, basert på ferdighetene/potensialet ditt. Til ferdighetsprøven i drama skal søkerne forberede en tekst som skal fremføres. I tillegg får du en improvisasjonsoppgave. Til ferdighetsprøven i musikk skal søkerne fremføre et innøvd stykke musikk/sang/låt. På ferdighetsprøvene til både drama og musikk blir det er kort intervju, hvor du kan fortelle om eventuell bakgrunn innenfor drama/musikk og motivasjonen din for å søke.

Les merpå vilbli.no