Andre programfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. nov. 2013
  • 06. des. 2016

Andre programfag

Vi tilbyr også programfag fra andre utdaningsprogram. Dette er fag du kan velge som et tredje programfag.

Når man velger programfag i Vg2 og Vg3 er det slik at man må velge to fag fra samme programområde for å få riktig fordypning. Det tredje faget man velger kan da være fra et annet programområde. Hos oss kan du i tillegg til å velge fra programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, også velge enkelte programfag fra andre områder.

Programfag friluftsliv 1 og 2 er fag som på mange måter er veldig ulikt andre fag på skolen. Naturopplevelser er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med faget

Det vil si at utgangspunktet for årsplanen i faget i stor grad vil være praktisk rettet. Elevene skal gjennom erfaringer få inn formålet med faget og med læreplanmåla innbakt. Er eleven syk og ikke kan delta på en av turene, må det det fremskaffes legeerklæring. For vg2 elever må de da ta opp turen igjen neste skoleår. Vg3 eleven vil få utsatt turopplegg innenfor samme skoleår.

Programfag breddeidrett 1 og 2 er et kroppsøvingsfag med større krav til utholdenhet, styrke og bevegelighet. Opplæringen i programfaget breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring.

Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form. I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om hvordan en gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Dette kan være viktige bidrag til å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.

Programfag Scenisk dans 1 er et 5 timers fag som består av 3 deler: Klassisk ballett, jazzdans og moderne danseformer. Innenfor disse 3 fagområdene vil du lære å utvikle dansetekniske ferdigheter og formidle ulike koreografiske uttrykk og stilarter.

I praksis betyr dette at du ukentlig har økter med klassisk, jazz og moderne dans, der du får innføring i de ulike prinsippene for de tre dansestilene, og mulighet til å utvikle ditt talent. I lengre perioder vil det være fokus på arbeid med prosjekter, forestillinger og scenefremføringer.

Programfag kunst og visuelle virkemidler 1 og 2 er fag som tilbys både i Vg2 og Vg3. De bygger ikke på hverandre og kan velges uavhengig av hverandre. Visuelle kunstfag har et allmenndannende siktemål og skal gi grunnlag for videre studier og profesjonsutdanninger.

Visuelle kunstfag skal medvirke til utvikling av kulturell kompetanse for å forstå estetiske uttrykksformer i egen og andres kultur. Faget skal også gjøre sitt til at den enkelte utvikler ferdigheter og kunnskap, og gi grunnlag for opplevelse av kunst og kultur og forståelse for det som er annerledes.