9546 søkere - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts
  • 12. mar. 2013
  • 29. jan. 2017
  • Utdanning

9546 søkere til videregående opplæring

9546 har søkt skoleplass og 959 har søkt læreplass for skoleåret 2013/2014.

Inntakskontoret har mottatt 9546 søknader om skoleplass til videregående opplæring i Vestfold innen fristens utløp 1. mars. Dette er ca 225 flere søknader enn i fjor. Det er kommet inn 959 søknader om læreplass. Dette er en økning på ca 100 i forhold til i fjor.

Til videregående trinn 1 (Vg1) er det 3755 søkere, dette er ca 100 flere enn i fjor.

Økt søkning til studieforberedende utdanningsprogram

Søkertallene for skoleåret 2013-2014 viser at fordelingen av søkere til Yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram fordeler seg nokså jevnt. Det har vært en klar økning i andelen søkere til studieforberedende utdanningsprogram siden 2002. Da søkte kun 38% av søkerne en av de 3 studieforberedende programmene. Siden 2006 har andelen som søker seg til studieforberedende program ligget på rundt 48%. I 2012 steg denne andelen til 51%. For 2013 ser vi at trenden med flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram styrkes.


Flere søkere til Helse og oppvekstfag

Søkertallene viser en klar økning i antall søkere til Helse og oppvekstfag. Fjorårets tilbakegang i søkningen til dette utdanningsprogrammet er dermed snudd. Årets søkning på 388 gir en økning på 18% i forhold til i fjor.

Det er også svært god søkning til utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Til dette utdanningsprogrammet er det nå 1563 søkere, noe som er over 100 flere søkere enn i fjor.

God søkning er det også til Service og samferdsel. Til dette utdanningsprogrammet er det registrert 245 søkere, noe som er en oppgang på nær 9% i forhold til i fjor.

Søkningen til Restaurant og matfag har ligget i underkant av 150 søkere de siste par år. I år ser vi en liten økning i søkertallet på nær 7% i forhold til 2012.

Søkningen til Naturbruk er fortsatt noe lav, men tar seg opp i forhold til i fjor med en økning på 14%. Søkertallet til dette utdanningsprogrammet falt kraftig i fjor, noe som for en stor del skyldtes at tilbudet innen «Toppidrett hest» ble flyttet fra Naturbruk til Studiespesialisering.

Også Elektrofag opplever en liten økning i søkertallene. Av tabellen fremgår det at søkningen til dette programmet har økt med 43 søkere siden 2010. Dette tilsvarer 20%.

Færre søkere til Medier og kommunikasjon og Musikk, dans og drama
Det er i år en relativt kraftig nedgang i søkertallene til utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon. I fjor var det 240 søkere til dette utdanningsprogrammet pr 1. mars. I år er det 196 søkere, noe som tilsvarer en nedgang på 18%.

Omtrent tilsvarende nedgang i søkertallet har utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama og Design og håndverk. For Musikk, dans og drama er det i år 50 færre søkere enn i 2010. Dette tilsvarer en reduksjon på 27%. For Design og håndverk er reduksjonen på 16% i forhold til i fjor.

Det er også en reduksjon i søkningen til Teknikk og industriell produksjon steknikk (-10%) og Idrettsfag (-6%).

For utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk er det ingen vesentlig endring i forhold til i fjor.


”Oversøkning” til enkelte kurs på videregående trinn 2

På vg2 er søkningen som tidligere år noe skjev i forhold til plasstallet på de enkelte programområder. ”Oversøkningen” ser ut til å være sterkest til IKT-servicefag, Kjøretøy, Industriteknologi og El-energi. Her vil den sterke konkurransen om plassene medføre at det vil bli vanskelig å tilby alle plass på sitt første ønske.

Når det gjelder de ulike programområdene innenfor vg2 Studiespesialisering ser vi at det er flest søkere til Språk, samfunnsfag og økonomi (760). Dette er 80 flere søkere enn i fjor. Til Realfag er det 536 søkere. Dette er like mange som i fjor. Til vg2 Formgivingsfag er det 46 søkere. Dette er 8 færre enn i fjor.

Hva skjer framover?

Tallene som nå foreligger skal drøftes med skolene. Det vil fremover bli foretatt ”prognoseinntak” med tanke på dimensjoneringen av opplæringstilbudet. Hovedinntaket foretas ca. 8. juli når søkernes karakterer foreligger

Oversikt over søkning til ulike tilbud ved videregående skoler i Vestfold skoleåret 13/14 (pdf)Lorem ipsum3

cask conditioned ale. ale rims tulip glass pilsner copper ipa filter kolsch wort chiller. goblet squares finishing hops wort chiller mash tun squares heat exchanger.

echer sour/acidic becher

oxidized dry hopping infusion; bacterial pint glass craft beer." bottom fermenting yeast aroma hops, " wort chiller carbonation," trappist saccharification. wort chiller kolsch, " ale!"

berliner weisse dextrin

attenuation secondary fermentation cold filter. brew, black malt sparge. lauter tun primary fermentation. noble hops; becher aerobic mash tun, saccharification reinheitsgebot pilsner. infusion