Holmestrand VGS - sentral skole i stort språkprosjekt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts

 

  • 30. jan. 2017
  • 13. feb. 2018

Holmestrand VGS - sentral skole i stort språkprosjekt

Strategiplanen Sammen om Språk skisserer arbeidet med Språkløyper - et felles prosjekt som inkluderer barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring i Holmestrand.

Helhetlig satsing på språk.

 

Språkprosjektet fokuserer på en helhetlig satsing på språk i hele opplæringsløpet. Språket er grunnlaget for all læring. "

"Vi vil skape forståelsen for at språklig mestring er avgjørende i alle fag, og at alle ansatte og lærere på alle opplæringstrinn bør kunne defineres som språklærere", poengterer Pål Eggen, leder og koordinator for prosjektets styringsgruppe i Holmestrand.

 

Frafall i videregående skole starter i barnehagen.

 

I følge Eggen sies det gjerne at frafall i videregående skole starter i barnehagen. Målet på sikt er at færre faller fra i videregående skole, og da må man starte allerede på laveste nivå i utdanningsløpet.

 

Språk er viktig i alle fag.

 

Gro Elisabeth Løvald Andersen, studierektor ved Holmestrand VGS, understreker viktigheten av fokus på språk i alle fag. 2.

"Vi ser at denne strategien er veldig viktig også i videregående opplæring. Og det er kjempeviktig at det samtidig jobbes med språk i barnehagen og grunnskolen, nettopp for at elever skal fullføre videregående opplæring. Det har jo stått en del i media i det siste om at elever generelt ikke er gode nok til å skrive på fagenes premisser. Det tror vi det er mye riktig i. For vår del har vi spesielt oppdaget behovet for språkarbeid i matematikk, et fag der forståelsen av språk og begreper er helt avgjørende for å lykkes."

 Les mer om prosjektet her!

Kirsti

Gro