Miljøet på timeplanen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts

 

  • Dag-Olav Røed Johnsen
  • 26. feb. 2014
  • 29. jan. 2017

Miljøet på timeplanen

Klima, miljø og fremtiden var temaene da Ingrid Aasaaren fra Grønn Ungdom besøkte Holmestrand vgs den 24. feb. Den engasjerte miljøambassadøren fortalte om egne erfaringer og forskningen rundt klimaendringene og hvordan fremtidens voksne må tenke grønt.

Aasaaren, som har en en mastergrad i miljøøkonomi og klimaforandringer fra London School of Economic fortalte om sitt opphold i Bangladesh, der konsekvensene av klimaforandringene er tydeligere enn i Norge. Men vi slipper ikke unna i Norge heller.

- Den globale oppvarmingen fører ikke bare til varmere vær, men også mer regn og mer av ekstremværet vi har hatt en del av i det siste. Forurensningene som foregår lokalt, får globale konsekvenser, ingen slipper unna.

 

Fortsatt tid

Selv om konsekvensene av økt co2-utlslipp allerede viser seg, henger klimaet litt etter. I fremtiden vil det bli mer og mer alvorlige konsekvenser, blant annet ved at mye is smelter. Siden is har en egenskap som forhindrer varmeøkning, vil det at isen smelter føre til en forsterkning av den globale oppvarmingen, samt føre til et høyere havnivå. Man snakker for første gang om klimaflyktninger – mennesker som må flykte siden deres bo- og arbeidssteder kommer til å bli under vann.

 - Disse endringene vil komme, hvis vi ikke gjør noe. Da jeg vokste opp i Oslo var det et vann som ble brukt til søppeltømming. Helt til noen bestemte seg å rydde opp - og nå er det en av de beste badeperlene i byen, sa Aasaaren.

- Noen tok ansvar for å gjøre noe dårlig bedre - og det kan vi også gjøre, det er enda tid.

 

Matvareproduksjonen for fall?

Aasaaren snakket også om problematikken rundt miljøet og arter. I Norge er det 2398 truede arter i Norge.

- Hver art kan symbolisere en murstein i et murhus. Desto flere mursteiner som forsvinner, desto svakere blir konstruksjonen og en kollaps kan være nærstående. For eksempel ser vi at det forsvinner bier verden over. Når vi vet at 35 % av dyrket mark avhenger av pollinering, kan dette føre til store utfordringer knyttet til matvareproduksjon - se bildene under.

 

Bilde av frukt og grønt med bier

Bilde av frukt og grønt uten bier.

 

Hun ba alle til å ta kloke valg som både kunne føre til å bevare mangfoldet av arter, men også til å begrense co2-utslippene våre.

Til slutt oppfordret hun  elevene til å sette grønne fingeravtrykk, uansett hvilket yrke elevene vil ende opp med:

- Advokater, lærere, musikere og journalister – alle kan velge å ta fremtidsrettede og grønne valg i sin jobb.

Så da er det bare å brette opp armene og gjøre det som står i vår makt for å gjøre fremtiden mindre mørk, grå og våt  - og mer grønn, lys og frodig.

Les mer på gronnungdom.no