Ny fraværsgrense fra høsten 2016 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts

 

 • 10. aug. 2016
 • 29. jan. 2017

Ny fraværsgrense fra høsten 2016

Fra høsten 2016 er det nye fraværsregler på vgs

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til jevn innsats og motarbeide skulk.

 

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun  likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Les Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold her.

Under ser du hvor mange timer 10 % og 15 % utgjør ved de ulike årstimetallene:

Info om den nye fraværsregelen

Det kan være greit å skille mellom de nye fraværsreglene og de eksisterende reglene om fratrekk av inntil 10 fraværsdager. Se oversikt under:


Info om den nye fraværsregelen