Hilsen fra rektor - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts
  • 26. feb. 2014
  • 14. jun. 2017

Hilsen fra rektor

Velkommen til Holmestrand videregående skole!

Holmestrand videregående skole er i stadig utvikling. Vi ønsker å være et attraktivt tilbud for unge i nordfylket, og er en lokal skole med et bredt tilbud. Vi har som hovedmålsetting at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring. For å få til dette legger vi vekt på å skape et godt og trygt miljø for elevene våre. Et godt læringsmiljø er med på å øke trivselen og læringsutbyttet.

Undersøkelser både blant elever og ansatte viser at vi trives godt på skolen, men vi arbeider også for at alle elever skal oppleve mestring og få et best mulig læringsutbytte utfra sine evner.

Lærerstaben består av en god blanding av erfarne lærere og unge lærere som til sammen gir et godt utgangspunkt for utviklingsarbeid. Kontaktlæreren har en viktig funksjon i å følge opp elevene tett i forhold til fravær og andre utfordringer, også i samarbeid med hjemmet. Rådgivertjenesten vår er godt utbygd og en god støttefunksjon for elever som trenger ekstra oppfølging.

På Holmestrand vgs har vi lyse, pene lokaler. Bygningsmassen ble totalrenovert for få år siden, slik at det fremstår som nytt. De ansatte og elevene ved skolen er flinke til å ta vare på den, og det er lite hærverk og forsøpling.

Det er kjøpt inn mye nytt og bra utstyr til de ulike utdanningsprogrammene, noe som gir en ekstra løft til både elever og lærere. Verkstedbygget der Teknikk og industriell produksjon holder til, står for tur til å få et skikkelig løft og skal pusses opp i løpet av skoleåret 2015-16. Etter denne oppussingen er ferdig, vil hele bygningsmassen være totalrenovert. 

Vi har også et nybygg som vi deler med Holmestrand kommune og Gjøklep ungdomsskole. Det inneholder blant annet bibliotek, kantine, flerbrukshall og auditorium.

Skolen ligger sentralt til “oppe på fjellet” i Holmestrand, og de fleste bussene stopper rett ved siden av skolen.

Fordi vi er stolte av skolen vår og det vi får til, ønsker vi å rekruttere flere elever til skolen. De siste årene har skolen hatt en jevn økning i antall søkere til skolen. Holmestrand vgs er primært nærskolen for Holmestrand, men mange kommer også fra andre kommuner. Mange ser verdien i å ha et lite, oversiktlig miljø der vi får til gode relasjoner elevene seg i mellom, og mellom de ansatte og elevene.

Velkommen til skolen vår!

Vennlig hilsen rektor

Heidi Hammervik