Satsningsområder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts

Satsningsområder

Holmestrand videregående skole har som hovedmål å få flest mulig av våre elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. I tillegg er vi opptatt av at alle elever skal få et best mulig læringsutbytte ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at vi kan oppnå dette sammen med elevene ved å være tett på og fokusere på det å være tilstede på skolen. Arbeid med å skape et godt læringsmiljø og følge opp elever med fravær er derfor viktig.  

Vi har satt oss som mål å forbedre resultatene våre hvert år på disse hovedområdene:

  • Økt andel elever som fullfører og består videregående opplæring
  • Redusert antall fraværsdager per elev
  • Økt gjennomsnittlig karaktersnitt på skolen

For å nå disse målene, har vi mange ulike tiltak som alle skal bidra til å nå målsettingene. De viktigste tiltakene er:

  • Systematisk arbeid med å skape et godt læringsmiljø i klassen og på skolen
  • Tett oppfølging av elever. For eksempel gjennom startsamtaler, elevsamtaler og rask oppfølging av fravær
  • Klasseledelse. Arbeid med å styrke relasjonen mellom lærer og elev, og lærerens evne til å lede klasser

En viktig del av arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø, er å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan jobbe aktivt for et godt og inkluderende miljø med fokus på læring både for seg selv og andre. Alle ansatte og elever har et ansvar for å bidra til et godt skolemiljø.

Vi ser det som vårt samfunnsoppdrag å nå de målsettingene vi har satt oss. Vi vet at det er viktig for ungdom å fullføre og bestå videregående opplæring. Videregående utdanning gir unge et godt utgangspunkt og danner grunnlaget for livet videre.