Elev- og lærlingombud - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts
 • 27. jun. 2013
 • 09. sep. 2015

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet er på personalseminar med utdanningsavdelingen i Vfk 17.-18. januar. Elev- og lærlingombudet vil ha begrenset tilgjengelighet i disse dagene. 

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.
Mandat for Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Gjennom god dialog og samarbeid ønsker Ombudet å forebygge, håndtere misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing. Ombudet vil blant annet kunne:

 • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
 • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet. 
 • Gi råd om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et Avklaringsmøte.
Skolen, bedriften/opplæringskontoret har ansvar for og plikt til å innkalle.
Skjema for Avklaringsmøte

Hvem kan kontakte ombudet?

 • Alle ungdommer med rett til videregående opplæring
 • Foreldre og foresatte
 • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
 • Alle med spørsmål om videregående opplæring

Elev- og lærlingombudet i Vestfold
Geir Eidsvåg - kontor på Fylkeshuset i Tønsberg

Tlf:      481 79 742

E-post: geirei@vfk.no
Blogg : Elevombudvestfold

Tlf. sentralbord 33 34 40 00

Nyttige lenker:
 

Videregående opplæring - Lover og forskrifter - Spørsmål og svar om fraværsgrensenUtdanning.no -  Psykisk helse og læring - Ung.no - Arbeidstilsynet - DUbestemmer.no - Mobbing på arbeidsplassen