Skolemiljøutvalget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts
  • 19. aug. 2013
  • 10. sep. 2017

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Arbeidet i skolemiljøutvalget er knyttet til opplæringslovens kap 9A. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

For mer om skolemiljøutvalg, se Utdanningsdirektoratets nettside om emnet

Medlemmer i SMU 2017-2018

Heidi Hammervik (rektor)

Michelle Skjønsholt Wirgenes (lærer)

Geir Eidsvåg (VFK)

Jostein Kleveland (2STA)

Kaia Linnerud (3PBA)

Lily Sveinar Herming (1STA)

Nora Miller (1STA)

Bjørn Vidar Johansen (2STA)

Anes Palani (2STB)

Pernille Solheim Andresen (1HOA)