Grunnkompetanse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://www.facebook.com/HolmestrandVideregaendeSkole?fref=ts

Grunnkompetanse

Nedenfor følger en oversikt over grunnkompetansetilbudene som blir gitt ved Holmestrand videregående skole.

1. Grunnkompetanse – programfag

Målet for opplæringen er å gi elevene kompetanse på assistent- / hjelpearbeidernivå. Utdanningsløpet er for elever som ønsker et yrke uten å komme ut med full kompetanse. Denne form for grunnkompetanse passer for elever som ønsker en mer praktisk opplæring og som har forutsetninger til å klare programfagene med karakter.Elevene vil få undervisning i programfagene, kroppsøving og prosjekt til fordypning.Grunnleggende ferdigheter i fellesfag ivaretas i programgagene, det vil si at det ikke er egne timer i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag.Elevene vil gå ut i arbeid som lærekandidat etter to år i skole.

Elever som har fullført og bestått grunnkompetanse med programfag og vært i arbeid som lærekandidat, kan senere avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidater, eventuelt ta fellesfagene på lærlingeskolen og deretter fagprøve.

2. Grunnkompetanse – arbeidsliv

Målgruppen her er elever som primært sikter mot tilrettelagt arbeid i offentlig eller privat sektor, sekundært elever som sikter mot et lærekandidatløp.Opplæringen vil ta utgangspunkt i noen eller deler av kompetansemålene i læreplanen, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogrammet eleven søker seg inn på. Elevene skal trenes i å stå i arbeid og kjenne til hvordan arbeidsplassen fungerer og hvilke regler og rutiner som gjelder for en arbeidstaker.Opplæringen er praktisk tilrettelagt, men det legges også opp til at eleven får opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av data. 

Elevene er utplassert i arbeidslivet to dager i uken innenfor det utdanningsprogrammet de har søkt seg inn på.Elevene får sin opplæring tilrettelagt med en individuell opplæringsplan (IOP), men det vil bli gitt karakter i fag hvis eleven oppnår tilstrekkelig kompetanse.

3. Grunnkompetanse – hverdagsliv

Målgruppen her er elever som trenger kunnskap og ferdigheter i forhold til fremtidig arbeid/aktivitetstilbud, bo og fritid.Opplæringen vil være knyttet opp mot det utdanningsprogrammet som eleven har søkt, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder som kommunikasjon, fysiske og sosiale funksjoner, samfunnsliv, fritid, bosituasjon og personlig utvikling. Dette er områder som skal kvalifisere til voksenlivet.Opplæringen vil ta utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene i læreplanene, men vil også inkludere opplæring med fullstendig avvik fra kompetansemålene.

Eleven vil få en individuell opplæringsplan (IOP) med et allsidig tilbud ut fra sine forutsetninger i:

 • Fellesfag / Allmenne fag.
 • Ferdigheter i dagliglivets aktiviteter
 • Sosiale ferdigheter
 • Fysisk trening
 • Kommunikasjon
 • Bruk av IKT
 • Trening i bruk av sansene
 • Arbeidstrening med muligheter for utplassering på en tilrettelagt arbeidsplass.

Skolen har lokaler og utemiljø tilpasset rullestolbrukere.

søke skoleplass