Biologene til fjells - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • 30. sep. 2013
  • 24. okt. 2017

Biologene til fjells

Biologi2-elevene var den 19. og 20. september på limnologisk ekskursjon på Skrim.

 Målet var kartlegging av to innsjøer i et kalkområde som har en helt spesiell artssammensetning.

Værgudene var på realistenes side da vi satt i gang med feltarbeidet.
Værgudene var på realistenes side da vi satt i gang med feltarbeidet.

Takket være Gunn Henny Aasen fikk vi med oss professor emeritus for zoologi Eivind Østbye som guide.  Østbye fortalte levende om områdets geologiske forhold og hvordan disse påvirker flora og fauna på Skrim. Elevene fikk høre om biologien og evolusjonen til grottemarfloen, et lite krepsdyr som lever kun i kalkgrottene i Skrim-området. Professoren kunne også fortelle fengede historier om utforskningen av kalkgrottene. På grunn av store nedbørmengder før ekskursjonen kunne vi dessverre ikke gjennomføre det planlagte grottebesøk, vannet sto for høyt i grottene.

 Charasjøene og bilde av kransealger

De såkalte Charasjøene på Skrim er vernete områder. Likevel fikk vi tillatelse fra miljødepartementet å ta opp noen prøver av kransealger for nærmere studier. Mange arter av denne algeslekten er rødlistet og er helt spesielle for dette området. Kartleggingen foregikk hovedsakelig med vannkikkert for å minimere inngrep i habitatet.

 Blodsukkernivået var lavt da vi kom tilbake til Rajehytta med analysematerialet, men etter kveldsmat fra grillen fortsatt kvelden med en blanding av hyttekos og vannanalyser.

Blodsukkernivået var lavt da vi kom tilbake til Rajehytta med analysematerialet, men etter kveldsmat fra grillen fortsatt kvelden med en blanding av hyttekos og vannanalyser. De engasjerte elevene fortsatte til langt på kvelden med planktonbestemmelser.

Biologielevene og lærer Ingo Kvalø-Hamann takker spesielt Gunn Henny Assen og Andreas Tveten for deres store engasjement og kunnskapsdeling. Uten Gunn Hennys fantastisk forarbeid og organisering hadde denne ekskursjonen ikke vært så vellykket! Tusen Takk!

Bilder: Gunn Henny Aasen Tekst: Ingo Kvalø-Hamann