Elever lærer elever - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • Reidar J. Mathisen
  • 07. mar. 2014
  • 24. okt. 2017

Elever lærer elever

Maksimal utnyttelse av læreplaner?

Elevene som går på IKT-servicefag har blant annet det å planlegge og gjennomføre kurs i bruk av dataprogrammer på sin læreplan. Dette kommer ofte til uttrykk gjennom at bedriften skaffer et dataprogram for å løse bestemte oppgaver. Det blir oftest IKT-servicemedarbeiderens rolle å installere og veilede i bruken av programmet. Medier og kommunikasjon har på sin side redigering av lyd på sin læreplan. Fokus for denne elevgruppen er det journalistiske i lydredigeringen, gjerne i form av sammensatte lydbilder med intervjuer, miljølyd og lydeffekter. Disse to ulike innfallsvinklene gjorde at det virket interessant å prøve om disse gruppene kunne samarbeide om dette og fredag ble dette testet ut i praksis. Etter en kort presentasjon av lydprogrammet Audition, som er en del av Adobes Creative Suite, fikk MK-elevene prøve seg på programmet, mens elevene fra IKT-servicefag gikk rundt og veiledet og løste småproblemer som oppsto underveis.

Ivrige elever

Det var stor aktivitet, dyp konsentrasjon og ivrige elever på begge sider, og tilbakemeldingene tydet på at det hele fungerte etter hensikten.

Konsentrasjon