Elling Tveit fra FFI holdt et interessant foredrag i regi av biblioteket - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • Sissel Andreassen
  • 22. apr. 2015
  • 24. okt. 2017

Elling Tveit fra FFI holdt et interessant foredrag i regi av biblioteket

Elever og lærere fra 1TPa, 2Ela, 2IKa og 3DEa var lydhøre og interesserte tilhørere til Elling Tveit’s foredrag.

Forsvarets forskningsinstitutt har siden 1946 bidratt med industriutvikling i Horten og Norge. Militær sonarteknologi er sentralt i Simrad, blant annet. Elling Tveit er avdelingsleder for maritime systemer ved FFI i Horten og han holdt et foredrag som tok for seg Forsvarets maritime styrker og nyere forskning på undervannsteknologi. FFI `s arbeid skjer blant annet innenfor operativ eksperimentering, test og evaluering. Videre arbeides det også med konsept- og systemutvikling knyttet til blant annet fregatter, missiltorpedobåter, undervannsbåter, minekrigsfartøyer og autonome undervannsfarkoster.