Nysgjerrighet på timeplanen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • Anne Nordby Skarstad
  • 19. jan. 2014
  • 24. okt. 2017

Nysgjerrighet på timeplanen

Nysgjerrighet var viktigste drivkraft, da elevene i sosiologi og sosialantropologi gjennomførte et forskningsprosjekt før jul.

VG2-elevene sto fritt til å velge tema for oppgaven og prosjektene var mange og varierte. Hvorfor søker flere elever seg til studieforberedende retninger enn til yrkesfag? Er det utseende- og klespress på Horten vgs? Hvem er mest redd for terrorisme?  Betyr religion noe for holdning til abort? Hva påvirker fravær fra skolen? Dette er bare noen av spørsmålene elevene stilte seg før forskningsprosjektet ble igangsatt. Resultatene av undersøkelsene er interessant lesning, selv om tallmaterialet er lite. Noen tendenser er det mulig å finne. Flere av oppgavene handler om forhold på Horten videregående skole, og er derfor av stor interesse for oss som har tilhørighet her.