Over fraværsgrensen for hele skoleåret? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
 • 30. jan. 2017
 • 24. okt. 2017

Over fraværsgrensen for hele skoleåret?

Utdanningsdirektoratet oppdaterte sitt rundskriv 26. januar

Den nye fraværsregelen i videregående skole kom 1. august 2016.
26. januar 2017 kom Utdanningsdirektoratet med en presisering om hvordan gå fra elev til privatist etter å ha overskredet fraværsgrensene.

Skolen ønsker derfor å informere om følgende:
Dersom du allerede nå har gått over fraværsgrensen i enkeltfag for hele skoleåret, kan du ta faget som privatist. En heltidselev som ikke får standpunktkarakter i ett eller flere fag, fordi fraværsgrensen er overskredet, kan søke om å bli deltidselev. Dette må du gjøre før du kan melde deg opp til privatisteksamen. Du kan ikke være elev og privatist i et fag samtidig.

Fristen for å melde deg opp til privatisteksamen våren 2017 er onsdag 1. februar kl. 23:59

Det er flere konsekvenser av å bli deltidselev og ta faget som privatist:

 • Du har ikke rett til å delta i undervisningen i fag du har meldt deg opp i som privatist, men kan søke om å få delta i undervisningen/hospitere.
 • Du har ikke rett til underveisvurdering eller tilpasset opplæring i faget.
 • Du må selv betale oppmeldingsavgift til privatisteksamen.
 • Du kan få redusert støtte fra Lånekassen fordi du ikke har fullt opplæringsår.
 • Elever som overskrider fraværsgrensen etter 1. februar får ikke meldt seg opp som privatist denne våren. For disse elevene er det ikke nødvendig å søke om å bli deltidselev. Så lenge de er elever i faget har de rett til å delta i opplæringen, men får ikke standpunktkarakter. De kan melde seg opp som privatist innen 15. september 2017 med eksamen neste høst.

Du kan lese mer om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside