Skolestart 2017 / 2018 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
 • 07. aug. 2017
 • 24. okt. 2017

Skolestart 2017 - 2018

Velkommen til skolestart onsdag 16.august

Alle elever møter i skolens gymsal i Bekkegata til følgende klokkeslett:

 • Vg3 – Klokka 0900
 • Vg2 – Klokka 1000
 • Vg1 – Klokka 1100

Elever ved arbeids- og hverdagslivstrening møter kl 0830 i sine klasserom.

Regelverket sier at den som ikke møter frem og ikke har varslet forsinkelsen til skolen, kan miste elevplassen.

Skolen kaller inn til møte for foresatte for alle på Vg1 onsdag 23. august klokka 18:00 i skolens gymsal i Bekkegata.

Fravær

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Det vil bli gitt grundig informasjon om ny fraværsordning ved skolestart.

Klassesammensetninger

Klassene blir satt sammen tilfeldig etter det studiet du har kommet inn på, men vi forsøker å få en jevn fordeling av elever med hensyn på kjønn, geografi og inntakspoeng.
Dersom det er spesielle forhold vi bør ta hensyn til ved klassesammensetninger og som ikke er meldt skolen tidligere, så må vi ha beskjed om dette før 11. august. Slik beskjed sendes livtorilk@vfk.no. Skolen er restriktiv med klassebytter etter skolestart.

Vi gjør oppmerksom på at klasse- og gruppesammensetninger ikke er klare før første skoledag onsdag 16. august.  Vi vet at tidligere elever ved hjelp av LMS-verktøyet It’s Learning kan lese noe av skolens planleggingsarbeid før 16. august, men arbeidet og sammensetningene er altså ikke endelig før første skoledag.

Lån av skolebøker (gratis læremidler)

Du får låne skolebøker på skolen. Du og dine foresatte, om du er under 18 år, må underskrive kontrakt før du får utdelt bøker. Elever på Vg3 vil få utdelt bøker allerede 1.skoledag og elever under 18 år må ha med underskrevet kontrakt som blir levert ved utlevering.

Avtale om utlån av gratis læremidler

Les mer om gratis læremidler

Elev-PC

Du, og dine foresatte om du er under 18 år, må underskrive kontrakt før du får utdelt PC. Kontrakt finner du her (link). Denne må du skrive ut og levere i underskrevet stand til din kontaktlærer. Klassen vil få tildelt til for utlevering av pc.

IKT-reglement i Vestfold fylkeskommune

Les mer om elev pc på Horten vgs

Skolefotografering torsdag 17. august 2017

Skolefotografering gjennomføres etter følgende plan:
(Kontaktlærer/faglærer som har klassen på tidspunktet følger elevene til A140 i Skippergata og stiller dem opp i alfabetisk rekkefølge etter etternavn)

Klasse

Tidspunkt

Klasse

Tidspunkt

1MKA

0830

1STB

1025

1DMA

0840

1STC

1035

1SEA

0850

1STD

1045

1SEB

0900

1TPA

1055

1STF

0910

Nye vg2/vg3

1105 – 1130

1ELA

0920

1IDA

1130

1ELB

0930

1HOA

1215

1ELC

0940

1HOB

1225

1INFA og 1INFB

0950

1HOC

1235

1STA

1015

1HOD

1245

1ATA

1255

1DHA

1255

Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du kan søke straks du har takket ja til skoleplass.

Les mer om utstyrsstipend hos Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen om elektronisk signering

Skoleskyss

Enkelte elever har rett til fri skoleskyss, og kan søke om reisebevis/skolekort. Øvrige elever kan kjøpe ungdomskort, som er et rimeligere månedskort for kollektivtransport i Vestfold.

Elever med rett til fri skoleskyss søker selv direkte i Skyssweb hos Vestfold kollektivtrafikk

Søknad om skoleskyss på VKT

Les mer på Vestfold kollektivtrafikks nettsider 

Røyk- og snusfri skole:

Alle videregående skoler i Vestfold er røyk– og snusfrie. Dette gjelder også e-sigaretter.

Skoledagens inndeling

Vi har fire økter per skoledag;
1. økt: kl. 0830 - 1000
2. økt: kl. 1015 - 1145
3. økt: kl. 1215 - 1345
4. økt: kl. 1400 - 1530

Skoleruta for 2017-2018 finner du ved å klikke her