Thor Heyerdahl stipend - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • Marianne Zalo
  • 19. apr. 2016
  • 24. okt. 2017

Thor Heyerdahl stipend

Elever fra Horten videregående vinner Thor Heyerdahl stipend.

At «Internasjonal dialog» ikke lenger trenger å være på tvers av landegrenser beviste International English 1B og Innføringsklassen da de vant andre plass, og 15.000 kroner i Thor Heyerdahl Foundation sin stipend konkurranse.  Prisen blir utdelt i forbindelse med 100-års jubileet for Thor Heyerdahls fødsel, hvor regjeringen har gitt 50 000 kroner til unge forskertalenter som arbeider med spørsmål Thor Heyerdahl var spesielt opptatt av.

Samarbeidet fortsetter, og elevene jobber nå med en plan for hvordan pengene skal brukes.

 «Selv om vi går på samme skole, hadde de færreste møttes før.  Hovedsakelig møttes vi fordi å lære om de forskjellige kulturene er en viktig del i begge fagene/klassene, og da vi oppdaget konkurransen, så vi det som en gylden mulighet til å gjøre litt mer ut av møtet. Første gang vi satte oss ned og pratet med hverandre, ble mange overrasket over hvordan likhetene var langt flere enn forskjellene, og vi fikk brutt ned fordommer vi ikke før var klar over at vi hadde. Det har vært lærerikt for begge parter, noe vi håper at vi kan formidle via filmsnutten vi har laget. Vi tok for oss en håndfull fordommer som minst én av oss har vært eller er truffet av i hverdagen. Ved å vise dem slik, håper vi å poengtere at det man har hørt om én nødvendigvis ikke stemmer for alle.» (Martine Billing, Int. English)

Utdrag fra brevet fra Thor Heyerdahl Foundation sier blant annet: «Vi mottok mange flotte bidrag, med stor variasjon i både ideer og fremførelse, men hvor deres prosjekt skilte seg spesielt ut. Juryen, som består av meget krediterte personer innen sine fagfelt, mente at filmen åpnet for en humoristisk vinkling av et seriøst og meget tidsaktuelt tema. Fordommer er ofte med på skape mistolkninger og konflikter mellom mennesker, og derfor er det viktig at temaet får oppmerksomhet og er oppe til diskusjon og vurdering.» I sin begrunnelse sa de videre: «Her er det noen som forsker i fordommer. Vi ser et stort potensiale i å bruke humor som virkemiddel for å avvæpne tabubelagte temaer. Gruppen kommuniserer at de individuelle forskjellene gjerne er større enn de kulturelle hos mennesker.» Juryen sier videre at de gleder seg til å se hva elevene kan få til i fremtiden, og at stipendet er med på å stimulere til videre samarbeid med tanke på internasjonal dialog.

Martine var ansvarlig for filming og redigering, her med litt hjelp av Marita.

Se filmen her