Velkommen til skolestart! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

 

  • 05. aug. 2014
  • 24. okt. 2017

Velkommen til skolestart!

Vi ønsker både nye og tidligere elever velkommen til et nytt skoleår ved Horten videregående skole! Vi håper at du ser fram til skolestart på et utdanningsprogram som er riktig for deg

Velkommen til skolestart!

 

Skolen starter mandag 18. august og alle elever skal møte til felles samling i gymsalen i Bekkegata 2. Tidspunkt for oppstart er som følger:

 

0830     Elever som skal gå første år i videregående skole, videregående trinn 1 (VG1). Gjelder også elever på arbeidsliv/hverdagsliv og innføringsklassen.

               
1030     Elever som skal gå andre år i videregående skole, videregående trinn 2 (VG2)

 

1215     Elever som skal gå tredje år i videregående skole, videregående trinn 3 (VG3)

 

Den første skoledagen vil du få informasjon om skolen, bøker, utstyr og timeplaner med videre. Første skoledag kommer til å vare til klokken 1345. Årets skolerute finner du på skolens hjemmeside. Det vil være mulighet å benytte seg av skolens kantine. 

 

Det blir informasjonsmøte for foresatte til elever på Vg1 onsdag 20.august kl 1800. Foresatte til elever på VG1 og VG2 vil også bli invitert til konferansetimer i løpet av høstterminen.

 

Kontakt og dialog med deg og dine foresatte er viktig for din læring og for oss som skole. Informasjon fra skolen til foresatte om elever som har fylt 18 år kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra deg som elev. Informasjon til foresatte vil bli lagt under en egen meny på skolens hjemmeside, og vi håper at det vil være nyttig og bidra til økt kontakt mellom skolen og hjemmet.

 

Et godt læringsmiljø er avgjørende! Vi ønsker at du skal bidra på en positiv måte slik at vi sammen kan skape et godt miljø for læring. Delta på alle aktiviteter, vis god arbeidsinnsats og jobb godt med fagene fra første stund, det vil gi resultater. Prioriter skolearbeidet og skolen. Minimalt skolefravær er viktig for deg og din fremtid, og hver enkelt elevs nærvær er viktig for å forme klassens læringsmiljø!

 

Horten vgs er også på facebook (Horten vgs.) dersom du vil ha mer informasjon om skolen vår.

 

Vi gleder oss til å ta imot deg som elev og håper du vil få et interessant og lærerikt skoleår.

 

Med vennlig hilsen

 

Gisle Birkeland

rektor