Arrangementer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 24. sep. 2013
  • 05. des. 2017

Arrangementer

Arrangementansvarlig
Sissel Andreassen
sissela(at)vfk.no

5. desember 2017
Auditoriet Skippergata A327 fra kl. 10.15 til 11.45
For alle HO VG1 elevene

Livsglede for eldre
Vi får besøk av Randi P. Heimstad fra Livsglede for eldre. Hun vil holde foredrag om
Livsgledepedagogikk og introdusere oss for deres arbeid. Det forklares som praksisnær opplæring som foregår i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter. Her bygger de på læreplanens mål, både i programfag og yrkesfaglig fordyping. De ser effekter som forsterket læring av teoriundervisning, større tverrfaglig forståelse av yrkesfag og økt yrkesfaglig kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger).
Den største vinningen er allikevel den opplevde livsgleden for både unge og eldre.
Det å lære gjennom livsgledepraktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt. Lærere melder ofte om at elever føler mestring og får verdifull anerkjennelse, både fra eldre og ansatte i eldreomsorgen. Alt dette påvirker elevenes selvfølelse i positiv retning, noe som igjen er bra for læringsevnen.
Deres  visjon:
Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve.
Deres  slagord:
Lev livet – livet ut! er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.

http://livsgledeforeldre.no/

Livsglede for eldre

Livsglede for eldre

19. oktober 2017

Blåsalen i Skippergata fra kl. 10.15 til 11.45
For 2STA, 2STF, 3STA, 3STB og 3STC

Verdidebatten
Hvilket samfunn ser vi for oss i fremtidens multikulturelle samfunn?
Hvilke verdier blir viktige for felleskapet?

Vi ønsker med verdidebatten og sette i gang viktige refleksjoner rundt våre
fellesverdier, og utfordringene vi møter med ulike kulturer og deres referanser.
I panelet sitter Æsæl Manouchehri som er generalsekretær i LIM (likestilling, integrering og mangfold). Katrine Smith Volle -  medlem av SSI (Senter for sekulær integrering) Bosatt i Egypt. Muhammad Mostafaei  - en kjent menneskerettighetsadvokat som flyktet fra Iran i 2010. Lokal politiker (V) Eddy Robertsen. Debattleder Ingalill Sandal.
Stikkord i forhold til debatten er blant annet: bruk av niqab/burka, ærekultur/sosial kontroll, integrering kontra assimilering.

Det blir tilbud om skolevisning av filmen "Hva vil folk si":  Mellom to kulturer (ekstern lenke til filmtrailer: "Hva vil folk si"), etter debatten torsdag 19. oktober kl. 14.15
Skolebillett til 50 kr. og tilbudet er frivillig

Mange reflekterte, sterke og tøffe ungdommer møtte og utfordret panelet.
Følg på Facebook:
LIM (ekstern lenke)
SSI (ekstern lenke)
UTO (ekstern lenke)


Verdidebatt


Verdidebatt

14. juni 2017
Blåsalen i Skippergata fra kl.09.30 til 11.15
For alle ST Vg2 klassene

Henrik Preben Syse er en norsk filosof og senior forsker ved fredsinstituttet PRIO i Oslo. Han vil blant annet presenterer sin bok «Det vi sier til hverandre».
 Syse forsvarer en vid og robust ytringsfrihet samtidig som han bruker sin erfaring innen yrkesetikk og presseetikk med eksempler fra hverdagens etikk. Videre argumentere han for viktigheten av etiske grenser og moralsk ansvar. Målet med boken er ikke bare å si noe om politikk og samfunnsliv, men også å utfordre rundt bruken av ord og tale i hverdagens mange møter.

Henrik Syse med foredrag på Horten videregående skole

Henrik Syse med foredrag på Horten videregående skole

14. juni 2016
Vidaråsen landsby, Andebu
For 2HAA og 2HAB


Vidaråsen landsby i Andebu
Vi på biblioteket har invitert med klassen på Vg2 Helsearbeider (2HAA og 2HAB) på ekskursjon opp til Vidaråsen Landsby i Andebu, som er en del av Champhill Norge.

Deres visjon er: En meningsfull hverdag, individuell utvikling og samspill med andre.
Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med både psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver de å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Det første Camphillsted ble startet i 1939 i Skottland. Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge.
De respekterer hverandres forskjellighet, og ønsker å inspirere og støtte hverandretil å ta ansvar for eget liv. 


31. mars 2017
Auditoriet i Skippergata
For 1HOA, 1HOB og 1HOC (09.15 - 11.00)

Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Kristine Gøthesen (barnevernspedagog, videreutdanning i spes.ped, ungdomskunnskap og overgrepsproblematikk blant barn og unge, X phil og X fac. Art trener. Ansvar for forebyggende arbeid) er ansatt som på Incestsenteret i Vestfold. Hun kommer hit for og snakke om temaet incest og arbeidet ved incestsenteret.

Incestsenteret i Vestfold ble stiftet som en Støttetelefon den 4.juli 1988. Den 6.mai 1991 ble Støttetelefonen omdannet til Incestsenteret i Vestfold, og senteret flyttet inn i et nybygd hus i Glitneveien 22. Incestsenteret i Vestfold gir tilbud til incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner, menn, deres pårørende og overgripere. Incestsenteret i Vestfold har mange ulike tilbud til deg, enten du er barn, ungdom, voksen, utsatt, pårørende, overgriper eller du representerer et offentlig hjelpeapparat eller f.eks. en skole. De forskjellige tilbudene varierer ut i fra hva brukerne har behov for. Det er ikke alltid at de tilbudene du leser om her eksisterer, da det er brukerne som bestemmer hva slags grupper/ tilbud som til enhver tid er igang.

Incestsenteret med foredrag på Horten videregående skole

Incestsenteret med foredrag på Horten videregående skole


29. mars 2017
Auditoriet i Bekkegata
For 1ELB, VF historie, grupper fra 2TLA, 1SEA og 1HOC

Veiviserprogrammet «Informasjonstiltak om antisemittisme»

Veiviserprogrammet inngår i prosjektet "informasjonstiltak mot antisemittisme” som Det Mosaiske Trossamfund i Oslo utfører etter tilskudd over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dermed er tilbudet gratis. Veiviserprogrammets langsiktige mål er å synliggjøre unge jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer.
Prosjektet De jødiske veiviserne går nå inn i sitt andre år. Kort fortalt innebærer prosjektet at to jødiske ungdommer reiser rundt på skoler og utdanningsinstitusjoner for å snakke om å være ung jøde i Norge.

Målet med besøket er å sette et ansikt på unge jøder i Norge, da få norske ungdommer har møtt jøder. Vi ønsker å føre en dialog i klasserommet der elevene får mulighet til å reflektere rundt temaer som tilhørighet, fordommer, identitet og demokratisk medborgerskap. 

Jødiske veivisere holder foredrag på Horten videregående skole

 

Jødiske veivisere holder foredrag på Horten videregående skole Jødiske veivisere holder foredrag på Horten videregående skole


17. februar 2017
Auditoriet i Skippergata
For 3STB, 2SEA og 1ELA (fra kl. 10.15 - 11.45)


Muhammad Mostafaei en kjent menneskerettighets advokat som flyktet fra Iran i 2010. I dag er  Muhammad Mostafaei bosatt i Drammen sammen med sin familie. Hans bok  «I skyggen av Sharia» blir lansert nå i februar 2017. Muhammad Mostafaei er direktør i organisasjonen (UTO) Universal Tolerance Organization, som er en uavhengig, ikke-statlig humanitær organisasjon med hovedkontor i Drammen.


Organisasjonen ble etablert i 2012 og har som målsetning å bidra til global fred, sikkerhet, rettferdighet, demokrati, overholdelse av menneskerettighetene og bærekraftig utvikling gjennom en forståelse av begrepet aktiv toleranse og anvendelsen av det i praksis.
Videre oppfordrer UTO til tanken om at alle typer diskriminering kan forebygges, elimineres eller reduseres gjennom en anerkjennelse av betydningen av aktiv toleranse i alle livets aspekt. Det er da snakk om aspekt som inkluderer religiøse, politiske, kulturelle, etniske og sosiale normer, rettigheter, strukturer og tradisjoner.

http://universaltolerance.org/nb/ (ekstern lenke)

Mohammad Mostafaei på besøk ved Horten videregående skole

 

Mohammad Mostafaei på besøk ved Horten videregående skole

 

Mohammad Mostafaei på besøk ved Horten videregående skole

 

15. februar 2017
Biblioteket i Skippergata
kl. 10.15 - 11.00 1STC
kl. 12.15 – 13.00 1MKA

Forfatter Elisabeth Hammer
Vi får besøk på biblioteket i Skippergata av en av våre lokale forfattere, Elisabeth Hammer.  Elisabeth er utdannet jurist, men har arbeidet som forfatter siden 2011. Elisabeth valgte altså å satse som serieforfatter. Hun bor i Horten med mann og tre barn. I 2014 lanserte hun sin andre serie Misteltein, her følger vi arbeiderklassejenta Selma i Horten i 1920-årene.
 
«Handlingen er fra marinebyen Horten, tidlig på 1920-tallet. Vi følger arbeiderpiken Selma Olsen og hennes familie. Selma arbeider i kolonial og serverer på kveldene. Hun bor på Apenes sammen med sin familie, hennes far arbeider på verftet».
Elisabeth Hammer vil fortelle oss om hva som fikk henne til å begynne å skrive. Hun vil kort presentere sine bøker og fokusere på skrivelyst selve skriveprosessen.   

 Forfatter Elisabeth Hammer på besøk på biblioteket ved Horten videregående skole Forfatter Elisabeth Hammer på besøk på biblioteket ved Horten videregående skole

Forfatter Elisabeth Hammer på besøk på biblioteket ved Horten videregående skole

 

13. september 2016
Auditoriet i Skippergata
For 2BUA (fra kl. 10.15 - 11.45)

Veiviserprogrammet «Informasjonstiltak om antisemittisme»
Veiviserprogrammet inngår i prosjektet "informasjonstiltak mot antisemittisme” som Det Mosaiske Trossamfund i Oslo utfører etter tilskudd over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dermed er tilbudet gratis. Veiviserprogrammets langsiktige mål er å synliggjøre unge jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer. 

Prosjektet De jødiske veiviserne går nå inn i sitt andre år. Kort fortalt innebærer prosjektet at to jødiske ungdommer reiser rundt på skoler og utdanningsinstitusjoner for å snakke om å være ung jøde i Norge.

Målet med besøket er å sette et ansikt på unge jøder i Norge, da få norske ungdommer har møtt jøder. Vi ønsker å føre en dialog i klasserommet der elevene får mulighet til å reflektere rundt temaer som tilhørighet, fordommer, identitet og demokratisk medborgerskap.

Jødiske veivisere på besøk til Horten videregående skole

Jødiske veivisere på besøk til Horten videregående skole Jødiske veivisere på besøk til Horten videregående skole

 

12. september 2016
Auditoriet i Bekkegata
For 1ELA, 1ELB, 1ELC og 1TPA (fra kl. 10.15 - 11.45)

Marius Løken - Overlevende fra Halloween-drapet i 2011
Vi inviterer til foredrag med Marius Løken overlevende fra Halloween – drapet på Bislett i 2011. Marius forteller om hans opplevelser rundt denne hendelsen og følelsene han slet seg igjennom. Han overlevde 15 livstruende knivstikk mot hode og overkroppen, han var bare minutter fra å blø i hjel denne oktober natta. Gjerningsmannen  var en av Marius nærmeste venner som var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Marius Løken har skrevet boka – En natt i oktober, som vi planlegger og ha med i leseprosjektet.

Se introduksjon fra VgTV (ekstern lenke)
 

Marius Løken - arrangement Horten videregående skole

Marius Løken - arrangement Horten videregående skole

AVLYST:
13. juni 2016
Blåsalen, Skippergata

14.00 - 15.00: For fire Vg2 ST klasser


Universal Tolerance ved Fereshteh Halimi
Mandag 13. juni for vi besøk av Fereshteh Halimi, talskvinne for organisasjonen UTO.
Universal Tolerance Organization (UTO) er en uavhengig, ikke-statlig humanitær organisasjon med hovedkontor i Drammen.
Organisasjonen ble etablert I 2012 og har som målsetning å bidra til global fred, sikkerhet, rettferdighet, demokrati, overholdelse av menneskerettighetene og bærekraftig utvikling gjennom en forståelse av begrepet aktiv toleranse og anvendelsen av det i praksis.
Videre oppfordrer UTO til tanken om at alle typer diskriminering kan forebygges, elimineres eller redusert gjennom en anerkjennelse av betydningen av aktiv toleranse i alle livets aspekt. Det er da snakk om aspekt som inkluderer religiøse, politiske, kulturelle, etniske og sosiale normer, rettigheter, strukturer og tradisjoner.


2. juni 2016
Vidaråsen landsby, Andebu
For 2HAA (fra kl. 09.00 - 13.00)


Vidaråsen landsby i Andebu
Vi på biblioteket har invitert med klassen på Vg2 Helsearbeider (2HAA) på ekskursjon opp til Vidaråsen Landsby i Andebu, som er en del av Champhill Norge.

Deres visjon er: En meningsfull hverdag, individuell utvikling og samspill med andre.
Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med både psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver de å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Det første Camphillsted ble startet i 1939 i Skottland. Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge.
De respekterer hverandres forskjellighet, og ønsker å inspirere og støtte hverandretil å ta ansvar for eget liv.
 

Vidaråsen landsby

26.april 2016
A327 Auditoriet, Skippergata
10.15 - 11.45: 1STA og 1EL


Maria Gabrielsen - Sannhetsvitne fra andre verdenskrig
Maria Gabrielsen er sannhetsvitne fra annen verdenskrig– overlevende fra Theresienstadt. Oddvar Schjølberg har skrevet boka om Marie Gabrielsens liv: Angitt av mamma. Maria og hennes seks søsken ble angitt av sin egen mor. Hun innledet et forhold til en nazist, og angav sin ektemann og litt senere sine seks barn.

Maria Gabrielsen kommer til oss 10. november andre år på rad. "Vi må møtes i dialog", sier Maria. Hun tar blant annet utgangspunkt i dette utsagnet da hun forteller sin historie til våre elever andre år på rad.

Angitt av mamma
Moren til Maria ble forelsket i en SS-offiser. Derfor anga hun sin mann og sine sju barn til Gestapo. Enkelte historier er vanskeligere å forstå enn andre. Historien til Maria Gabrielsen fra Sandefjord er én av dem. Maria Gabrielsen har utgitt en bok om hvordan moren hennes anga hele sin nærmeste familie til Gestapo.

Fikk mannen drept
Maria vokste opp i Wien i Østerrike sammen med foreldre og seks søsken. Faren hennes var jøde, mens moren kom fra en tysk familie. Da krigen brøt ut, ble Marias mor forelsket i en SS-offiser. Det førte til at hun anga sin egen mann til Gestapo. Han ble sendt til Auschwitz og døde i gasskammeret.

Til Norge
Men moren til Maria nøyde seg ikke med det. Hun anga også sine egne barn. Alle sju ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Men søsknene overlevde, og de ble viktige vitner da tragedien ble rullet opp og moren stilt for retten i Wien etter krigen. Hun ble dømt til fem års hardt straffearbeid, og søsknene ble satt bort til pleieforeldre. I 1947 kom Maria til Norge. Hun traff Asbjørn Gabrielsen, de giftet seg og slo seg ned i Sandefjord.

Maria Gabrielsen på besøk ved Horten videregående skole_april 2016

14. mars 2016
Auditoriet R101, Bekkegata
10.15 - 11.45: 1HOA, 1HOB og 1HOC

Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Kristine Gøthesen (barnevernspedagog, videreutdanning i spes.ped, ungdomskunnskap og overgrepsproblematikk blant barn og unge, X phil og X fac. Art trener. Ansvar for forebyggende arbeid) er ansatt som på Incestsenteret i Vestfold. Hun kommer hit for og snakke om temaet incest og arbeidet ved incestsenteret.

Incestsenteret i Vestfold ble stiftet som en Støttetelefon den 4.juli 1988. Den 6.mai 1991 ble Støttetelefonen omdannet til Incestsenteret i Vestfold, og senteret flyttet inn i et nybygd hus i Glitneveien 22. Incestsenteret i Vestfold gir tilbud til incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner, menn, deres pårørende og overgripere. Incestsenteret i Vestfold har mange ulike tilbud til deg, enten du er barn, ungdom, voksen, utsatt, pårørende, overgriper eller du representerer et offentlig hjelpeapparat eller f.eks. en skole. De forskjellige tilbudene varierer ut i fra hva brukerne har behov for. Det er ikke alltid at de tilbudene du leser om her eksisterer, da det er brukerne som bestemmer hva slags grupper/ tilbud som til enhver tid er igang. 

Kristine fra incestsenteret i VestfoldIncestsenteret i Vestfold

Incestsenteret i Vestfold

26. januar 2016
Auditoriet A327
, Skippergata
10.15 - 11.45: 2MKA, 2MKB, 2HAA og 2BUA

Forfatter Maria Navarro Skaranger
Vi får besøk av den unge forfatterdebutant Maria Navarro Skaranger. Hun er bare 20 år, men har mottatt glimrende bokanmeldelser. Anmeldere beskriver hennes debut som talentfullt og nyskapende. Hun vil snakke om sin debut bok «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Romanen skildrer livet i et hjem med første- og andregenerasjons innvandrere. Den skiller seg ut ved at Maria benytter seg av en ny type mellomnorsk, en slags kebabnorsk, hvor hun låner ord og uttrykk fra andre språk. En mesterlig prestasjon språkmessig, en beskrivelse fra nær fortid ved Oslos østkant.

Forfatter Maria Navarro Skaranger på besøk til Horten videregående skole

Forfatter Maria Navarro Skaranger på besøk til Horten videregående skole  Forfatter Maria Navarro Skaranger på besøk til Horten videregående skole

AVLYST:
6. november 2015
Blåsalen, Skippergata
For Leseprosjekt elever Vg1
10.15 - 10.55: 1MKA, 1DHA, 1TP, 1SEA og 1SEB
11.05 - 11.45: 1ELA, 1ELB, 1ELC, 1HOA, 1HOB, 1HOC

Forfatter Kjetil Johnsen
Kjetil Johnsen er journalist, redaktør og forfatter. Han har skrevet flere ungdomsbøker.

Kjetil har jobbet med ungdomsblader og oppdaget da hvor vanskelig det var å få tak i gode noveller og føljetonger til tenåringer.  Derfor begynte han å skrive dem selv.
Dette utviklet seg til en føljetong som senere dannet grunnlaget for serien Tusen Biter.
Kjetil Johnsen er også svært opptatt av at ungdom skal få noe lett og spennende å lese, spesielt de som egentlig ikke er så interessert i bøker.
Kjetil Johnsen sier;
«Jeg tror det er viktig å lese bøker. Jeg tror det lærer deg en måte å bruke språket på som du ikke får gjennom avisene, TV eller nettet».

Kjetil Johansen kommer til oss og skal snakke om sitt forfatterskap. Han vil spesielt legge vekt på "Den fjerde parallell" og den nye serien hans "Velkommen til helvete".

5. november 2015
Auditoriet A327
, Skippergata
12.15 - 13.45: 1SEA, 1SEB og 1TPA

Forfatter Trond Einar Frednes
Trond Einar Frednes ble i politikretser ansett som en av Norges farligste menn. Han startet sin kriminelle løpebane tidlig på 90-tallet samtidig med at Jørn Lier Horst begynte som ung politimann. De to har fulgt hverandre gjennom mange år - på hver sin side av loven. Frednes kontaktet Horst. Han hadde bestemt seg for å fortelle hele sin historie -ærlig og usminket.

I boka han har skrevet i samarbeid med Jørn Lier Horst (Badboy) tas leseren med på innsiden av landets tyngste kriminelle miljøer. Frednes forteller om møter med pakistanske gjenger, grove ran, brutale overfall, trusler, halliker og horer, fester, stoff og ville biljakter med politiet på hjul. Gjennom store deler av livet har han levd av å spre frykt og smerte. I selvransakelsens lys leter han nå etter svar: Hvor gikk det galt? Hvordan ble han en BADBOY? Hvorfor var det så vanskelig å velge kjærligheten da den ønsket å komme ham i møte? Og hva kan andre lære av hans historie? En rystende fortelling fra en rå og brutal virkelighet som langt overgår krimromanenes miljøbeskrivelser.

Trond Einar Frednes - badboyprosjektetTrond Einar Frednes - badboyprosjektet

Trond Einar Frednes - badboyprosjektet

14. september 2015
RS Sjøredningsskolen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
For 2AUA og 3AUA (fra kl. 09.00 - 12.00)


Driftssjef Trond Knapstad ved RS Sjøredningsskolen

Elevene i 2AUA og 3AUA fikk en gjennomgang om hva Sjøredningsskolen underviser i og så på en del simulatorer. Dette som en del av fremtidige karrieremuligheter. I dette tilfellet ble det naturlig at vi tok turen ut av biblioteket og inn i RS Sjøredningsskolens lokaler. Her fikk vi testet og demonstrert nytt teknologisk utstyr og beredskap innen sikkerhet på sjøen.
Tilbakemeldingene fra elever og lærere var entydig positive.

Alle sjøfolk, både de som arbeider på skip og innen offschore må gjennomføre sikkerhetsopplæring. Dette gjelder både offiserer og underordnet mannskap, uavhengig av om de er aktivt seilende eller ikke. I henhold til de nye kravene må man i fremtiden gjennomføre oppdatering av denne sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

2AUA og 3AUA på besøk til RS Bakkenteigen

2AUA og 3AUA på besøk til RS Bakkenteigen

5. mai 2015
Auditoriet A327, Skippergata
For 2HAA, 1HOA, 1HOB og 1HOC (fra kl. 10.15 - 11.45)


En blinds hverdag - Tone Mathisen

En introduksjon av Tone:

Hei. Jeg heter Tone Mathisen og er 41 år. Kommer fra Lillehammer hvor jeg også er oppvokst. En akkurat passe stor by, nært vann, fjell og med natur rett ved der de fleste av oss bor.

Jeg er født blind. Jeg ble født 3 måneder for tidlig og dengang var dette veldig kritisk. Men jeg overlevde mot alle odds og ble sakte men sikkert sterkere. Synet mitt kunne de riktig nok ikke gjøre noe med. Gledelig nok, er det heldigvis svært sjelden liknende skader oppstår i dag.

Av interesser jeg holder på med: er hage et av de store temaene. Jeg elsker plantene mine og hagesesongen er helårig egentlig. Fra oktober til februar planlegger jeg resten av året som går mer eller mindre med til stell av planter, fra frø til store vekster. Ulike blomster, ulike spiselige produkter osv. Hagen er et fristed, der jeg har full kontroll selv og hvor jeg føler meg fri, samtidig som jeg hver sesong lærer nye ting og får nye erfaringer. Gleder meg over alle prosjekter jeg får til. Jeg er opptatt av dufter i hagen og også av hvordan planter føles.

Ellers bruker jeg mye tid på vinteren på å gå på truger. Det er befriende og artig. Og på sommeren går jeg selvsagt mye tur på beina i skog og mark. Førerhunden min Mia er en sort Labrador på sju år. Hun er til stor glede for meg. Hun hjelper meg med alt fra å finne veien, til å plukke opp gjenstander jeg mister. Så hun er jeg veldig takknemlig for å dele hverdagen med.

Gleder meg til å se dere.

Tone

Foredrag "En blinds hverdag" av Tone Mathisen på Horten videregående skole

Tone Mathisen på tur med Mia på vinterstid Tone Mathisen med Mia på tur i skogen

En hilsen fra Mia 5. mai 2015
"Som den flinke førerhunden jeg er, viser jeg gjerne fram Tone når det trengs, for å spre informasjon om hvor rolige og snille vi førerhunder er og om hvordan det er å leve en hverdag som blind. tone gjorde en god jobb tror jeg. For alle elevene på denne fremmede skolen i Horten, satt stort sett helt stille og ingen sovnet. Lang dag på reisefot, men vi har hatt det fint. Og jeg er heldig som får være med på så mye fint."

Tone var med på NRK programmet Grønn glede og viste fram den fine hagen sin.
(ekstern lenke)

21
. april 2015

Auditoriet, Skippergata
For 1TPA, 2ELA, 2IKA og 3DEA, fra kl.12.15 -13.45

Elling Tveit fra FFI

Forsvarets forskningsinstitutt har siden 1946 bidratt med industriutvikling i Horten og Norge. Militær sonarteknologi er sentral i Simrad, blant annet. Foredragsholder er avdelingsleder for maritime systemer ved FFI i Horten. Elling Tveit vil holde et foredrag som tar for seg Forsvarets maritime styrker og nyere forskning på undervannsteknologi. Avdelingen er lokalisert i Horten og på Kjeller. De har medarbeidere med bakgrunn innenfor et bredt spekter av fagområder. Arbeidet skjer innenfor operativ eksperimentering, test og evaluering. Videre konsept- og systemutvikling knyttet til blant annet fregatter, missiltorpedobåter, undervannsbåter, minekrigsfartøyer og autonome undervannsfarkoster.

Avdelingen arbeider også med samvirket mellom fartøyer og systemer. Eksempler på dette er akustikk, signalbehandling, systemarkitektur, teknisk kybernetikk, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk og databehandling, kampsystemer, sonarsystemer, geofysikk, datateknikk, kommunikasjon, navigasjon, meteorologi og biologi.

Foredrag fra Elling Tveit (FFI) Foredrag fra Elling Tveit (FFI)

Sommerjobb på FFI
(ekstern lenke)

 

16. mars 2015
Auditoriet A327, Skippergata
For 2HAA, 1ELB, 1SEB og mediegruppa (fra kl. 10.15 - 11.45)

Antirasistisk Senter

Formålet til Antirasistisk Senter er å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.
Ervin Kohn nestleder og kommunikasjons ansvarlig ved senteret og rådgiver med fokus på ekstremisme Shoaib Sultan kommer og vil informere om de ulike utfordringer og arbeidet og prosjekter Antirasistisk Senter er engasjert i.

Senteret er en uavhengig stiftelse. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Antirasistisk Senter arbeider med å avdekke og dokumentere og motarbeide rasisme. Det er også viktig for Antirasistisk Senter og bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering. De ser det også som oppgave å mobilisere personer med minoritetsbakgrunn.

Ervin og Shoaib hadde et engasjert og lydhørt publikum. Elevene engasjerte seg!

Foredrag fra Antirasistisk senter

Foredrag fra Antirasistisk senter Foredrag fra Antirasistisk senter

Disse videoene ble vist under foredraget:
https://www.youtube.com/watch?v=ge7i60GuNRg (ekstern lenke)
https://www.youtube.com/watch?v=pE3KdIMTheE (ekstern lenke)


3. mars 2015
A327 Auditoriet, Skippergata
For 2MKA og 2MKB (fra kl. 10.15 - 11.00)

For 2HAA og 2BUA (fra 12.15 - 13.00)

Europatimen - NHO
Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet. Temaene kan være:
Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser?
Hvordan fungerer egentlig EU?
Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?

Tilbakemeldinger fra lærere og elever viser at Europatimen blir fulgt opp i klassene i etterkant, og at timen sår en nysgjerrighet hos elevene som gjør at de søker mer informasjon, og ønsker å debattere stoffet i timen.

Foredrag om EU

Foredrag om EU Foredrag om EU

24. november 2014

A327 Auditoriet, Skippergata
For 1STA, 2HAA og 1ELC (fra kl. 10.15 - 11.45)

For 3PBA, 3IDA og 2DEA (fra 12.15 - 13.45)

Forfatter Samuel Massie
Hold fast! heter boken Samuel har skrevet. Det er en eventyrlig fortelling om en ung manns forvandling fra skoletaper til verdenserobrer.

Alle skal med, heter det i Norge. Men i møte med skolen mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket han oftere enn han var på skolen, og han havnet i politiets søkelys. To år senere har Samuel skrevet testamente og står til rors ombord i seilskuta Berserk med kurs mot Antarktis, klar til å ofre livet for det han tror på. Hva har skjedd?

Dette er Samuels egen historie om hvordan han gjenvant troen på seg selv og eget liv. Hold fast! handler om mestring, målbevisthet, vennskap, sorg og menneskets evne til forandring. Den inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss.

Samuel Massie på besøk til Horten vgs.

Samuel Massie på besøk til Horten vgs. Samuel Massie på besøk Horten vgs.

Bergen Student – TVs  presentasjon  av Samuel Massie  (ekstern lenke)19. november 2014

Blåsalen, Skippergata

For Ansatte, 2FIA, 2ELA, 1STC
,
1STF og 1TPA


Forfatter Jørn Lier Horst
Jørn Lier Horst (født 27. februar 1970 i Bamble) er en norsk kriminalforfatter og dramatiker bosatt i Stavern. Fram til september 2013 arbeidet han som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt, men er i dag fulltids forfatter. I tillegg til spesialistutdannelsen i politiet har han studert kriminologi, filosofi og psykologi. Horst opptrer også som ekspertkommentator for VG i kriminalsaker.

Debutboken Nøkkelvitnet fra 2004 (Gyldendal Norsk Forlag) er basert på det uoppklarte drapet på pensjonisten Ronald Ramm i Larvik i 1995. Boken er den første i en serie om politimannen William Wisting. Horsts bøker er oversatt til flere språk.

Jørn Lier Horst på besøk

Jørn Lier Horst på besøk til Horten vgs.Jørn Lier Horst på besøk

17. november 2014

A327 Auditoriet, Skippergata
For POL3, 3MKA og 1INN

Christian-Arabic Israeli Diplomat (Deputy Head of Mission) George Deek
George Deek speaks about: His family's story in 1948 - fleeing Jaffa, building a future in Israel. George Deek is leading the youth movement of the Arab-Christian community in Israel, and managing voluntarily the musical schools.

George Deek was born in Tel-Aviv-Jaffa, Israel. Mr. Deek studied at the Interdisciplinary Center of Herzliya (IDC), where he graduated with two degrees- LL.B. in Law and B.A. in Government. Mr. Deek worked as a lawyer for several years in a leading law firm in Israel, with expertise in international commercial law. In 2008, Mr. Deek started his diplomatic career, when he was part of the Diplomatic Cadets Course of the Israeli Ministry of Foreign Affair. All along the way, Mr. Deek was involved in social activities for the promotion of mutual understanding and co-existence between Jews and Arabs in Israel.

Foredrag med George Deek

Foredrag med George DeekForedrag med George Deek

Foredraget til George Deek er filmatisert (ekstern lenke)


10. november 2014
A327 Auditoriet, Skippergata
For Ansatte, 3STF, 1ELA og 1HOB

Maria Gabrielsen - Sannhetsvitne fra andre verdenskrig
Maria Gabrielsen er sannhetsvitne fra annen verdenskrig– overlevende fra Theresienstadt. Oddvar Schjølberg har skrevet boka om Marie Gabrielsens liv: Angitt av mamma. Maria og hennes seks søsken ble angitt av sin egen mor. Hun innledet et forhold til en nazist, og angav sin ektemann og litt senere sine seks barn.

Maria Gabrielsen kommer til oss 10. november andre år på rad. "Vi må møtes i dialog", sier Maria. Hun tar blant annet utgangspunkt i dette utsagnet da hun forteller sin historie til våre elever andre år på rad.

Angitt av mamma
Moren til Maria ble forelsket i en SS-offiser. Derfor anga hun sin mann og sine sju barn til Gestapo. Enkelte historier er vanskeligere å forstå enn andre. Historien til Maria Gabrielsen fra Sandefjord er én av dem. Maria Gabrielsen har utgitt en bok om hvordan moren hennes anga hele sin nærmeste familie til Gestapo.

Fikk mannen drept
Maria vokste opp i Wien i Østerrike sammen med foreldre og seks søsken. Faren hennes var jøde, mens moren kom fra en tysk familie. Da krigen brøt ut, ble Marias mor forelsket i en SS-offiser. Det førte til at hun anga sin egen mann til Gestapo. Han ble sendt til Auschwitz og døde i gasskammeret.

Til Norge
Men moren til Maria nøyde seg ikke med det. Hun anga også sine egne barn. Alle sju ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Men søsknene overlevde, og de ble viktige vitner da tragedien ble rullet opp og moren stilt for retten i Wien etter krigen. Hun ble dømt til fem års hardt straffearbeid, og søsknene ble satt bort til pleieforeldre. I 1947 kom Maria til Norge. Hun traff Asbjørn Gabrielsen, de giftet seg og slo seg ned i Sandefjord.

Maria Gabrielsen på besøk til Horten vgs. Maria Gabrielsen på besøk til Horten vgs.

Maria Gabrielsen


7. november 2014
Biblioteket, Bekkegata

For POL1

Litteraturuka Vestfold 2014
Litteraturviter Jostein Sand Nilsen
En spennende reise i bannskapens verden. Hva er banning? Hvem banner og hvorfor gjør man det? Jostein Sand Nilsen er litteraturviter og har jobbet med språk hele
livet. Han står bak Norges første banneoppslagsverk for ungdom.

Program for litteraturuka Vestfold 2014 (ekstern lenke)

Litteraturviter Jostein Sand Nilsen Litteraturviter Jostein Sand Nilsen


29. oktober 2014
A327 Auditoriet, Skippergata
For Leseprosjektet elever på YF Vg1 (1SEA, 1DHA, 1TPA, 1ELB) og 1STA

Forfatter Kjetil Johnsen
Kjetil Johnsen er journalist, redaktør og forfatter. Han har skrevet flere ungdomsbøker.

Kjetil har jobbet med ungdomsblader og oppdaget da hvor vanskelig det var å få tak i gode noveller og føljetonger til tenåringer.  Derfor begynte han å skrive dem selv.
Dette utviklet seg til en føljetong som senere dannet grunnlaget for serien Tusen Biter.
Kjetil Johnsen er også svært opptatt av at ungdom skal få noe lett og spennende å lese, spesielt de som egentlig ikke er så interessert i bøker.
Kjetil Johnsen sier;
«Jeg tror det er viktig å lese bøker. Jeg tror det lærer deg en måte å bruke språket på som du ikke får gjennom avisene, TV eller nettet».

Kjetil Johansen kommer til oss og skal snakke om sitt forfatterskap. Han vil spesielt legge vekt på "Den fjerde parallell" og den nye serien hans "Velkommen til helvete".

Forfatterbesøk Kjetil Johnsen

Forfatterbesøk Kjetil Johnsen Forfatterbesøk Kjetil Johnsen


24. oktober 2014
Biblioteket, Skippergata
For 2BUA

Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Kristine Gøthesen (barnevernspedagog, videreutdanning i spes.ped, ungdomskunnskap og overgrepsproblematikk blant barn og unge, X phil og X fac. Art trener. Ansvar for forebyggende arbeid) er ansatt som på Incestsenteret i Vestfold. Hun kommer hit for og snakke om temaet incest og arbeidet ved incestsenteret.

Incestsenteret i Vestfold ble stiftet som en Støttetelefon den 4.juli 1988. Den 6.mai 1991 ble Støttetelefonen omdannet til Incestsenteret i Vestfold, og senteret flyttet inn i et nybygd hus i Glitneveien 22. Incestsenteret i Vestfold gir tilbud til incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner, menn, deres pårørende og overgripere. Incestsenteret i Vestfold har mange ulike tilbud til deg, enten du er barn, ungdom, voksen, utsatt, pårørende, overgriper eller du representerer et offentlig hjelpeapparat eller f.eks. en skole. De forskjellige tilbudene varierer ut i fra hva brukerne har behov for. Det er ikke alltid at de tilbudene du leser om her eksisterer, da det er brukerne som bestemmer hva slags grupper/ tilbud som til enhver tid er igang.


Besøk fra incestsenteret Vestfold Besøk fra incestsenteret Vestfold

14. mai 2014
Biblioteket, Skippergata
For 1ELC

Statsviter og forfatter Åse Thomassen

Åse Thomassen, er forfatter av boka Politikk og retorikk (2013).  I boka beskriver Åse Thomassen hvordan politikken ofte er avgrenset til delretorikker. Disse kan være alt fra angrepsretorikk og bokholderretorikk til hatretorikk. Hun vurderer partilederne opp mot klassiske retorikkbegreper og viser hvordan politikerne iscenesetter seg med retoriske rekvisitter, enten det er Jonas Gahr Støre i rutete tømmerhuggerskjorte eller SV som før valget iscenesatte SV-lederen med bunad og kebab. Thomassens foredrag er basert på denne boken.

Åse Thomassen er statsviter og har jobbet med forskning, undervisning og administrasjon siden 1989. Hun har også vært aktiv i samfunnsdebatten på en rekke felt. Tidligere har hun utgitt bøker om organisasjon og ledelse innen politi og sosialkontor.

Arrangement på biblioteket med Åse ThomassenArrangement på biblioteket med Åse Thomassen

26. mars 2014
Biblioteket, Skippergata
For 2BUA og 2BUB

Barnevernspedagog og cand.polit. Jan Storø

Jan Storø er barnevernspedagog og cand.polit. Han arbeider som førstelektor ved barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Oslo.

Jan Storø holder foredrag om ulike temaer knyttet til barnevern, sosialpedagogikk, sosialt arbeid og institusjoner. Han har publisert fem bøker og en rekke artikler innenfor feltet.


Foredrag på biblioteket, Jan Storø


28. november 2013
A327 Auditoriet, Skippergata
For klassene POL3, 2MKA og 2MKB

Generalmajor Robert Mood

Robert Mood er norsk offiser, generalmajor, tidligere generalinspektør for Hæren. Han ble i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten.

I 2012 fikk Robert Mood i oppdrag å bistå Kofi Annan i hans arbeid som FNs og Den arabiske ligas spesialutsending til Syria i forbindelse med konflikten der.  Robert Mood vil blant annet snakke om Syrias politiske og religiøse historie fra Abraham og Isak til borgerkrigen i 2011.

Robert Mood på besøk ved Horten videregående skoleRobert Mood på besøk ved Horten videregående skole

Intervju med Robert Mood på BBCs HARDtalk om operasjonen i Syria i 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=QF0Pd1IZC0Y (ekstern lenke)

26. november 2013
A327 Auditoriet, Skippergata
For klassene 2BUA, 2BUB og 3STC

Maria Gabrielsen er sannhetsvitne fra annen verdenskrig– overlevende fra Theresienstadt. Oddvar Schjølberg har skrevet boka om Marie Gabrielsens liv: Angitt av mamma. Maria og hennes seks søsken ble angitt av sin egen mor. Hun innledet et forhold til en nazist, og angav sin ektemann og litt senere sine seks barn. Maria Gabrielsen kommer til oss 26. november 2013.

"Vi må møtes i dialog", sier Maria. Hun tar blant annet utgangspunkt i dette utsagnet da hun forteller sin historie til våre elever.

Maria Gabrielsen  Maria Gabrielsen


13. november 2013
Biblioteket, Skippergata
For klassene 1ELC og 2ELA

Vestfold interkommunale Brannvesen

Elevene fra elektroavdelingen ble invitert til oss på biblioteket hvor representanter fra Vestfold interkommunale brannvesen snakket om deres feiearbeid og informerte om hvordan man utdanner seg innenfor feierfaget.


Feiere på besøk fra Vestfold interkommunale Brannvesen  Feiere på besøk fra Vestfold interkommunale Brannvesen


7. november 2013
A327 Auditoriet, Skippergata
For avdelingsledere og kontaktlærere

Lian Kirksæther og Ihrén Abrahamsson er høysensitive, og det er de ikke alene om. Man antar at mellom 15 og 20 prosent av befolkningen er høysensitive.

Høysensitivitet er ikke en diagnose, men regnes som et personlighetstrekk. Mennesker som har dette personlighetstrekket har et mer fintfølende nervesystem, som gjør at man blant annet reagerer mer på lukter, lys og stimuli.

Kirksæther og Abrahamsson kommer til oss på biblioteket i Skippergata torsdag 7. november kl.14.00 og deler sine historier med oss, og vil snakke om hvordan vi kan forholde oss til denne gruppen. De vil også presentere boka de nå utgir sammen om temaet.

Forfatterbesøk ang. hypersensitivitet  Forfatterbesøk ang. hypersensitivitet


9. oktober 2013

Biblioteket, Skippergata

For 2HAA og 1HOB

Kjersti Annesdatter Skomsvold er en norsk ung forfatter. I 2012 ga hun ut romanen Monstermenneske, med denne boken som utgangspunkt tok Kjersti for seg tematikken «et ungt menneskes kamp med sykdommen ME». Hun snakket også om selve skriveprosessen og hadde en god dialog med elevene etter forelesningen.

Forfattebesøk  Forfatterbesøk