Bruk av kilder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 03. mai. 2013
  • 14. aug. 2017

Bruk av kilder

Horten videregående skole har en felles standard for kildehenvisninger, litteraturliste og sitering i teksten når du skal skrive oppgaver.

Riktig kildebruk er et signal til leseren om at du bygger på kunnskap andre har kommet fram til, og at du er til å stole på i faglig sammenheng. Leseren kan da sette seg bedre inn i temaet teksten din handler om. Det er ikke nødvendig å vise til kilder hele tiden. Opplysninger som er allment kjent, noe alle vet, behøver du ikke å dokumentere. At Henrik Ibsen skrev Et dukkehjem, er en slik opplysning. Du skal vise til kildene når du refererer til saker det er ulike oppfatninger om, og når du henter informasjonen din direkte fra noe andre har skrevet.
Bruk disse tre lenkene for å gjøre skoleoppgaven din bedre:

Kildehenvisninger i oppgaven: Harvard standard

Litteraturliste: Harvard standard

Sitering i oppgaven

Bruk av kilder

Våre kilder:
En stor takk til Læringssenteret, Sandefjord videregående skole (ekstern lenke),
som igjen har tatt utgangspunkt i følgende kilder NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim, Høgskolen i Østfold, Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Volda.