Litteraturliste - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
 • 06. sep. 2013
 • 09. sep. 2013

Litteraturliste: Harvard standard

Først kommer reglene for utforming av en litteraturliste. Nederst på siden finner dere eksempel på en litteraturliste.

Bøker

 • Etternavn, Initial. (År) Tittel på boka i kursiv. Sted:Forlag.

En forfatter

 • Dalen, O. (2009) Effektiv nettskriving. Oslo: Cappelen Damm.

To forfattere
Her skrives kun første forfatter med etternavnet først. De andre skrives med initial (fornavnets første bokstav) etterfulgt av etternavn på vanlig måte.

 • Morken, M. N. og Stenkløv, T. M. (2010) Vårgleder. Oslo: Cappelen Damm.

Flere enn to forfattere
Ved flere enn to forfattere skrives bare en av forfatternes etternanv, men de andre navnene erstattes med et al. (et al. er av latinsk opprinnelse og betyr "og andre")

 • Taasen, I. et al. (2004) Mappevurdering av og for læring. Med eksempler fra helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk

Redaktør
Redaktøren settes på samme sted som forfattere, men man opplyser om at det er en redaktør og ikke en forfatter.

 • Boye, N. C. (Red.) (1994) Miljøkunnskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikkel fra bok med redaktør
Informasjon om kapittelet kommer før informasjonen om selve boka.
Artikkelens forfatter (utgivelsesår) Artikkelens tittel. I: Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel i kursiv (artikkelens sidetall). Sted: Forlag.

 • Haug, P. (2002) Skulebasert vurdering. Opphav og utvikling. I: Haug, P. og Monsen, L. (Red.), Skolebasert vurdering. Erfaringer og utfordringer (s. 13-34). Oslo: Abstrakt.

Artikkel fra tidsskrift

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. I: Tittel på tidsskrift i kursiv, nr eller årgang, sidetall.

Informasjon om artikkelen kommer først, deretter fra hvilket tidsskrift artikkelen er hentet fra.

 • Salomon, I. (2010) I vinden som aldri før. I: Illustert vitenskap, 7, s. 20-27.

Artikkel fra avis

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. I: Navn på avis i kursiv, dato sidetall.
Dette ligner samme oppsett som tidsskriftsartikler, men her kreves det datoopplysninger.

Artikkel med forfatter

 • Marthinsen, R. W. (2010) Vikingene kommer I: Gjengangeren, 27.04. s. 21.

Artikkel uten forfatter
Gitarhelt under radaren. I: Tønsbergs Blad, 20.05.2010, s. 19.

Offentlig informasjon

Utgiver/redaktør (År). Tittel i kursiv. (Serie). Sted: Forlag.

Departementene (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Oslo: Departementene.

Samferdselsdepartementet (2009). På sikker vei. Vurdering av eit sjølvstedig for organ med tilsyn med veginfrastrukturen. (NOU 2009:3). Oslo: Departementenes servicesenter.

Websider/elektroniske kilder

Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel i kursiv. Url [Hentet fra Internett dag måned år].

Kan føres opp som trykte kilder, se eksemplene over. Internettadressen (url'en) skal alltid oppgis, sammen med datoen du leste eller lastet ned siden.
Tips: kopier for eksempel informasjonen fra nettsiden inn i et Word-dokument eller lagre den på annen måte. Sidene kan være endret når læreren skal sjekke.

Internettsider med forfatter

 • Førde, K. E. (2010) Bloggprinsessene kommer. http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248018 [Hentet fra Internett 29. april 2010].

Internettsider uten forfatter

 • Norge. http://www.globalis.no/Land/Norge [Hentet fra Internett 29. april 2010].
 • Astronomi. http://http://no.wikipedia.org/wiki/Astronomi [Hentet fra Internett 29. april 2010].

Film

Tittel (Regissør, År)

 • Glasskår (Lars Berg, 2002)

Muntlige kilder, samtaler, e-post, brev, forelesningsnotater o.l.

Skal ikke føres opp i litteraturlisten, men kun henvises til i teksten og i fotnoter

Disse kildene kan ikke søkes opp eller gjenfinnes av andre, og skal derfor ikke føres opp i litteraturlisten. Bruk fotnoter for å opplyse om muntlige kilder. For å kunne henvise til e-post eller brev, må avsender spørres om lov. Når det henvises til forelesningsnotater må læreren/foreleseren bekrefte at innholdet er gjengitt riktig.

Illustrasjoner og kunstverk

Skal ikke føres opp i litteraturlisten, men kun henvisning under bildet. Der opplyses det om kunstnerens navn, verkets tittel og årstall

Et eksempel på oppsett av en litteraturliste

Litteraturlisten starter på en ny side
Bruk litteraturliste som overskrift
Ordne litteraturlisten alfabetisk
Et linjeskift mellom hver referanse

Litteraturliste

Astronomi. http://no.wikipedia.org/wiki/Astronomi [Hentet fra Internett 29. april 2010].

Boye, N. C. (Red.) (1994) Miljøkunnskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Dalen, O. (2009) Effektiv nettskriving. Oslo: Cappelen Damm.

Departementene (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Oslo: Departementene.

Førde, K. E. (2010) Bloggprinsessene kommer. http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248018 [Hentet fra Internett 29. april 2010].

Gitarhelt under radaren. I: Tønsbergs Blad, 20.05.2010, s. 19.

Glasskår (Lars Berg, 2002)

Haug, P. (2002) Skulebasert vurdering. Opphav og utvikling. I: Haug, P. og Monsen, L. (Red.), Skolebasert vurdering. Erfaringer og utfordringer. (s. 13-34). Oslo: Abstrakt.

Marthinsen, R. W. (2010) Vikingene kommer. I: Gjengangeren, 27. april s. 21.

Morken, M. N. og Stenkløv, T. M. (2010) Vårgleder. Oslo: Cappelen Damm.

Norge. http://www.globalis.no/Land/Norge [Hentet fra Internett 29. april 2010].

Salomon, I. (2010) I vinden som aldri før. I: Illustrert vitenskap, 7, s. 20-27.

Samferdselsdepartementet (2009). På sikker vei. Vurdering av eit sjølvstendig for organ med tilsyn med veginfrastrukturen. (NOU 2009:3). Oslo: Departementenes servicesenter.

Taasen, I. m.fl. (2004) Mappevurdering av og for læring. Med eksempler fra helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk.