Helsetjenester - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 17. aug. 2017
  • 02. nov. 2017

Helsetjenester

Helsesøster Anne Strømnes Jensen er å treffe i Skippergt. og i Bekkegt.

Du kan kontakte helsesøster på It’s learning eller med sms til mobil 477 08 856.

 Helsesøster har trefftid på følgende dager:

Skippergata C115B: Kl. 08.00 – 15.30 på mandager og torsdager, samt fredager i partallsuker: kl. 08.00-14.00

Bekkegata R032: Kl. 08.00 – 15.30 på tirsdager og onsdager 

 

Psykisk helse:

Horten vgs, helsesøster og PP-tjenesten i Vestfold fylkeskommune samarbeider om å gi tilbud om oppfølging til elever som strever med lettere psykiske vansker. 

Les om Helsestasjon for ungdom på Horten kommunes hjemmesider: Helsestasjon for ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ( PUT ) er en avdeling innen spesialisthelsetjenesten, i Sykehuset i Vestfold. Målgruppa er ungdom fra 14 – 30 år. Aktuell problematikk er rus og psykiske lidelser . Det være seg egen problematikk, familie, venner eller temaer som berører  egen livskvalitet og funksjonsnivå. Hovedbehandling:  Individualterapi, utredning ,veiledning, evt. viderehenvisning til annen instans der behovet tilsier det.

Elever, lærere og foresatte kan treffe Marit Edland på Horten videregående skole. Hun kan kontaktes på tlf. 976 91 036.