Mestringsgrupper - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

Mestringsgrupper

Hjelpeinstansene som samarbeider med Horten vgs har flere tilbud til elever.

KID-DU:

Gruppe for ungdom som strever med depresjon. Baserer seg på kognitiv teori som sier noe om hvordan tanker, følelser, handlinger og våre tolkninger påvirker hverandre.

Gruppa går over 6-8 ganger. Oppstart ved behov.

Kontakt: helsesøster Anne Strømnes Jensen, tlf 47708856

 

Mentaliseringsbasert gruppe:

For ungdom som strever med følelsesregulsering og relasjoner til andre. De kan lett havne i konflikter pga misforståelse eller at de «overreagerer» på ting. Andre strever med mye inni seg uten å lage så mye drama utad. De kan stille mye opp for andre, men er ikke så flinke til å ta vare på seg selv. Symptomer kan være humørsvingninger, selvskading, angst, depresjon, selvmordstanker, rusing og generell selvdestruktiv adferd.

Varighet: 1 ½  t/uke gjennom hele skoleåret.

Kontakt: helsesøster Anne Strømnes Jensen, tlf 47708856

 

SMART-gruppe:

SMART grupper er et mestringskurs for deg med utfordringer knyttet til angst, depresjon og selvhevdelse. Det går over åtte ganger i skoletida. Du vil ikke få fravær når du deltar i SMART-gruppe.

Ta kontakt med din rådgiver, helsesøster eller en av skolens PP-rådgivere: Trine Eide Brekka tlf 90819940, Astri Yksnøy tlf 40043190 eller Synne Blanch tlf 98625684