Ungdomsutvalg Horten - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/

Ungdomsutvalg Horten

Samarbeidsavtalen for Ungdomsutvalget i Horten ble signert i desember 2015.

Avtalen danner grunnlag for et forpliktende samarbeid for å utveksle erfaring og kunnskap om ungdom mellom 16 og 24 år som har et sammensatt bistandsbehov.

Ungdomsutvalget består av et fast nettverk hvor deltagerne representerer NAV Horten, Horten kommune, Horten videregående skole, Oppfølgingstjenesten og psykiatrisk ungdomsteam/Rus-PUT.

Alle parter har mulighet til å melde inn saker vedrørende ungdom som står i fare for eller har droppet ut av videregående skole eller ikke er i annen arbeidsrettet aktivitet/arbeid. Samtykke fra ungdommen forutsettes.

Koordinering av informasjon og hjelpetiltak vil bidra til å sikre hensiktsmessig avklaring i forhold til rettigheter/plikter og ikke minst finne de beste løsningene for at den enkelte skal gjennomføre utdanning og komme i arbeid.

Se innslag fra TV-Vestfold her, og oppslag iVestviken24 her.