Navigasjonskart - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 22. aug. 2014
  • 10. sep. 2014

Navigasjonskart

Klikk for å bla i navigasjonskartet

Miljøet ved Horten videregående skole bærer preg av kunnskap og læringslyst, respekt og likeverd uavhengig av utdanningsprogram. Vi praktiserer og utvikler en moderne lærerrolle gjennom fokus på faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og elevmedvirkning. Ansatte ved Horten videregående skole har stor endringsvilje og energi. Vi bruker ny teknologi i opplæringen, varierte arbeidsmåter og vurderingsformer. Resultater viser at ansatte og elever har høy trivsel på Horten videregående skole. Felles verdigrunnlag er en viktig del av Vestfold fylkeskommunes plattform for lederskap og medarbeiderskap.  Horten videregående skole er en del av dette fellesskapet og vil at verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell skal komme til uttrykk gjennom det vi sier og gjør. Elevenes læringsmål må baseres på evner og forutsetninger, og disse målene vil vi at de skal nå gjennom medvirkning og i samarbeid med de foresatte.