Tillpasset opplæring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 21. jan. 2014
  • 21. aug. 2017

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Tilpasset opplæring er et generelt prinsipp for skolens virksomhet. For den enkelte elev betyr dette variasjon av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og organiseringen av opplæringen.

Det overordnede målet til de videregående skolene i Vestfold er å få flest mulig elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. Alle elevene skal ha tilpasset opplæring, og i de tilfellene elevene ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor rammene av tilpasset opplæring, har elevene rett til spesialundervisning. Skolen skal prøve ut ulike tiltak før det blir aktuelt med spesialundervisning.

Planen for tilpasset opplæring er en oversikt over hva eleven kan forvente ved Horten videregående skole. Informasjonen er rettet mot elever, foresatte, rådgivere, lærere, PP-rådgivere, og andre i grunnskolen og videregående opplæring.

 

Planen er delt inn i tre hovedområder. Noen tiltak gjelder for skolen som helhet og andre tiltak gjelder innenfor et bestemt utdanningsprogram, eller for en gruppe elever.

  • Generelle tiltak
  • Oppfølging/ veiledning av elever
  • Organisatoriske og pedagogiske tiltak