Informasjon om eksamen om våren - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 18. mar. 2014
  • 06. feb. 2017

Informasjon om eksamen om våren

Her finner du informasjon om dine rettigheter og plikter ved eksamen

Trekking av eksamensfag

Utdanningsdirektoratets regler om trekk ved eksamen finner du her.  Det er forskjellige regler for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2 og Vg3. Fylkeskommunen har ansvar for selve trekkingen.

Hvilke fag skal jeg opp i?

Noen fag avsluttes alltid med eksamen f. eks norsk hovedmål skriftlig, mens andre fag kan du bli trukket ut i.

Det finnes flere former for eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller en kombinasjon av disse. Noen eksamener lages lokalt av skolen/ fylkeskommunen, mens andre lages sentralt av Utdanningsdirektoratet. Læreplanen i de ulike fagene gir deg opplysning om dette.

Når får jeg vite hvilke fag jeg kan komme opp i?

Hvilke trekkfag du kan komme opp i, får du vite minst 48 timer før eksamen. Skolen gir beskjed muntlig, og ved oppslag. Skriftlige trekkfag offentliggjøres på èn felles dag for hele landet. Se dato i eksamensplanen

Når skal jeg opp?

Eksamen er lagt så sent som mulig i skoleåret for at du skal få mest mulig utbytte av undervisningen. De aller fleste eksamener foregår i slutten av mai og i begynnelsen av juni. Noen eksamener er også lagt til høsten, det vil si til slutten av november og begynnelsen av desember. Dersom du tar eksamen som privatist, er eksamen i mai /november.

Hvor foregår eksamen?

Eksamen foregår normalt på skolen enten i SG eller i BG. Du får beskjed om hvor og når du skal møte. Privatister får beskjed fra eksamensarrangøren.

Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke?

Hva skjer hvis jeg ikke møter til eksamen?

Har du dokumentert gyldig forfall (for eksempel er syk med legeattest), har du rett til å gå opp til ny eksamen som elev. Har du derimot ikke gyldig forfall, må du melde deg opp til eksamen som privatist. Utsatt eksamen faller sammen med neste ordinære eksamen (i nov/des) hvis du går opp om våren. Benytter du ikke muligheten til utsatt eksamen ved første anledning, må du gå opp som privatist senere. Du må selv ta ansvar for å melde det opp til eksamen, enten som elev eller privatist.
Hvordan melde seg opp, les her

Hva skjer hvis jeg stryker?

Hvis du stryker til eksamen (får karakteren 1), må du gå opp til ny eksamen for å bestå faget. Hvis du har strøket i standpunkt i et fag som du ikke er blitt trukket ut i, må du gå opp til en særskilt eksamen for å bestå faget. Hvis du derimot har strøket i standpunkt i et fag, men består eksamen, har du bestått faget. Ny eksamen og særskilt eksamen må du selv melde deg opp i. Frist for oppmelding til høsteksamen er 15. september og for eksamen på våren, 1. februar.

Hva hvis jeg er misfornøyd med eksamenskarakteren?

Hvis du mener at vurderingen av den skriftlige eksamen er urettferdig, kan du klage på karakteren. Dette må du gjøre før det er gått 10 dager fra du har hatt mulighet for å gjøre deg kjent med karakteren. Skriftlig klage leveres til skolen. Vær oppmerksom på at karakteren kan bli stående som den er og at den kan endres opp eller ned. Den nye karakteren kan det ikke klages på. Ved muntlig eksamen/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren. Det er bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, feil som du mener har påvirket karakteren din. Får du medhold i klagen kan du gå opp til eksamen på nytt.

Kan jeg ta eksamen på nytt?

Hvis du ikke er fornøyd med eksamenskarakteren kan du gå opp til eksamen på nytt. Du må da melde deg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter både gammel standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ta kontakt med skolen før du bestemmer deg for dette!

Har du flere spørsmål?

  • Spør kontaktlæreren og faglæreren din.
  • Spør også oss i administrasjonen. Vi vil hjelpe deg.

Lykke til med avslutningen av skoleåret og en eventuell eksamen!